Lesní ochranná služba

Útvar se zabývá výzkumnou, poradenskou, expertní a monitorovací činností v ochraně lesa před biotickými škodlivými činiteli a zabezpečuje činnost Lesní ochranné služby (LOS), v jejímž rámci probíhá testování biologické účinnosti přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa a zpracovávání stanovisek k dotacím ve smyslu platné legislativy. Pracovníci útvaru se výzkumně podílí na řešení otázek spojených s problematikou významu hmyzu a hub v lesních ekosystémech. V další výzkumné činnosti se věnují např. studiu a optimalizaci efektivity obranných opatření proti vybraným škodlivým organizmům (např. lýkožroutu smrkovému, lýkožroutu severskému apod.) nebo jsou zapojení do řešení výzkumných aktivit jiných útvarů v rámci výzkumného ústavu (NAZV a další). Nedílnou složkou činnosti jednotlivých pracovníků útvaru je zapojení do plnění úkolů Lesní ochranné služby (LOS).

Z historie útvaru

Pracovníci útvaru
Vedoucí útvaru: Ing. Miloš Knížek, Ph.D.

Hlavní pracoviště útvaru: Strnady (ústředí)
Detašované pracoviště: Frýdek-Místek

Výzkumné projekty 
Odkazuje na projekty, na jejichž řešení se podílí zaměstnanci ústavu, mezi kterými je možno vyhledat projekty řešené pracovníky útvaru LOS.

Lesní ochranná služba (LOS)
Poskytuje poradenskou, školící a expertní službu v ochraně lesa. Zajišťuje také vydávání stanovisek LOS k dotacím ve smyslu platné legislativy a zabezpečuje testování biologické účinnosti přípravků na ochranu lesa.