Ředitelství

Úsek ředitele je tvořen sekretariátem ředitele, sekretariátem náměstků ředitele a referátem požární ochrany, bezpečnosti práce, obrany a ochrany.

  • Ředitel:
    doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D.
  • Náměstek pro výzkum:
    Ing. Jiří Novák, Ph.D.
  • Ekonomický náměstek:
    Ing. Jitka Vrátná, MBA