„S námi máte les pod lupou"

„S námi máte les pod lupou"

„S námi máte les pod lupou"

Zprávy lesnického výzkumu

Recenzovaný vědecký časopis, ve kterém jsou uveřejňovány výsledky výzkumu vztahující se k lesnímu hospodářství…

Recenzovaný vědecký časopis, ve kterém jsou uveřejňovány výsledky výzkumu vztahující se k lesnímu hospodářství, lesním ekosystémům a naplňování funkcí lesa. Přináší informace pro lesnickou vědu a praxi. Vychází od roku 1955, jeho vydavatelem je Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Strnady.

ZVL ONLINE

Monitoring stavu lesa

Monitoring cizorodých látek v lesních ekosystémech s vazbou na potravní řetězec

1986
Zahájení programu
106
Ploch 16x16 km
334
Ploch 8x8 km
5
Stars rating

Národní banka osiva a explantátů lesních dřevin

Hlavním cílem Národního programu je zachovat a reprodukovat genofond lesních dřevin jako součást národního bohatství pro budoucí generace…

Ministerstvo zemědělství České republiky (dále jen „MZe“) v souladu se zákonem č. 149/2003 Sb., v platném znění, vyhlásilo Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin na období 2014–2018 (dále jen „Národní program“), který v ČR zajišťuje dosud nedostatečně upravenou oblast ochrany a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin vyplývající z platných právních předpisů…

Více informací

O vědě populárně

Máte blízko k lesu a chcete k němu mít ještě blíž? Vlastníte les nebo se o něj staráte? Potýkáte se ve vašem lese se škůdci a nevíte, jak se jich zbavit? Všechno, co potřebujete vědět, najdete právě u nás, aktuální informace z lesnického a mysliveckého výzkumu na téma pěstování, ochrana a ekologie lesa, reprodukční zdroje nebo biologie a šlechtění lesních dřevin. Nechybí ani zajímavé články, kalendář akcí s lesnickou tematikou a důležité odkazy. Na to, co vás zajímá, se můžete zeptat v on-line poradně

Přejít na les aktuálně