Zprávy lesnického výzkumu

Recenzovaný vědecký časopis, ve kterém jsou uveřejňovány výsledky výzkumu vztahující se k lesnímu hospodářství…

Recenzovaný vědecký časopis, ve kterém jsou uveřejňovány výsledky výzkumu vztahující se k lesnímu hospodářství, lesním ekosystémům a naplňování funkcí lesa. Přináší informace pro lesnickou vědu a praxi. Vychází od roku 1955, jeho vydavatelem je Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Strnady.

ZLV ONLINE

Monitoring stavu lesa

Monitoring stavu lesa má za cíl shromažďování údajů o stavu lesa a o změnách v lesních porostech souvisejících s aktuálním stavem prostředí i s jeho dlouhodobými změnami. Velmi důležitým faktorem je pravidelnost a dlouhodobost těchto aktivit.

Přejít na rozcestník monitoringu

Národní banka osiva a explantátů lesních dřevin

Hlavním cílem Národního programu je zachovat a reprodukovat genofond lesních dřevin jako součást národního bohatství pro budoucí generace…

Ministerstvo zemědělství České republiky (dále jen „MZe“) v souladu se zákonem č. 149/2003 Sb., v platném znění, vyhlásilo Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin na období 2014–2018 (dále jen „Národní program“), který v ČR zajišťuje dosud nedostatečně upravenou oblast ochrany a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin vyplývající z platných právních předpisů…

Více informací

O vědě populárně

Všechno, co potřebujete vědět o lese, najdete právě u nás, aktuální informace na téma pěstování, ochrana a ekologie lesa, reprodukční zdroje nebo biologie a šlechtění lesních dřevin. Nechybí ani kalendář akcí s lesnickou tematikou a důležité odkazy. Na to, co vás zajímá, se můžete zeptat v on-line poradně

Přejít na les aktuálně