„S námi máte les pod lupou"

„S námi máte les pod lupou"

„S námi máte les pod lupou"

Zprávy lesnického výzkumu

Recenzovaný vědecký časopis, ve kterém jsou uveřejňovány výsledky výzkumu vztahující se k lesnímu hospodářství…

Recenzovaný vědecký časopis, ve kterém jsou uveřejňovány výsledky výzkumu vztahující se k lesnímu hospodářství, lesním ekosystémům a naplňování funkcí lesa. Přináší informace pro lesnickou vědu a praxi. Vychází od roku 1955, jeho vydavatelem je Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Strnady.

ZLV ONLINE

Monitoring stavu lesa

Monitoring stavu lesa má za cíl shromažďování údajů o stavu lesa a o změnách v lesních porostech souvisejících s aktuálním stavem prostředí i s jeho dlouhodobými změnami. Velmi důležitým faktorem je pravidelnost a dlouhodobost těchto aktivit.

Přejít na rozcestník monitoringu

Národní banka osiva a explantátů lesních dřevin

Hlavním cílem Národního programu je zachovat a reprodukovat genofond lesních dřevin jako součást národního bohatství pro budoucí generace…

Ministerstvo zemědělství České republiky (dále jen „MZe“) v souladu se zákonem č. 149/2003 Sb., v platném znění, vyhlásilo Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin na období 2014–2018 (dále jen „Národní program“), který v ČR zajišťuje dosud nedostatečně upravenou oblast ochrany a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin vyplývající z platných právních předpisů…

Více informací

O vědě populárně

Všechno, co potřebujete vědět o lese, najdete právě u nás, aktuální informace na téma pěstování, ochrana a ekologie lesa, reprodukční zdroje nebo biologie a šlechtění lesních dřevin. Nechybí ani kalendář akcí s lesnickou tematikou a důležité odkazy. Na to, co vás zajímá, se můžete zeptat v on-line poradně

Přejít na les aktuálně