Specializované mapy s odborným obsahem

Seznam specializovaných map s odborným obsahem, ke stažení

Projekt NAZV QK1920328: Komplexní řešení obnovy a pěstování lesa v oblastech s rychlým velkoplošným hynutím lesa (2019–2021)

Projekt QK1920163: Vývoj a verifikace prostorových modelů vlastností lesních půd v České republice (2019–2021)

Projekt TA ČR TJ02000128: Stanovení vertikální mobility těžkých kovů v lesních půdách jako podklad pro optimalizaci dřevinné skladby s cílem snížení rizika jejich transferu do jedlých hub (2019-2021)

Projekt NAZV QK1920406: Postupy pro minimalizaci škod způsobených větrem a sněhem na lesních porostech v návaznosti na klimatickou změnu (2018-2022)

Projekt NAZV QK1820091: Lesnické hospodaření v oblastech postižených dlouhodobým suchem (2018-2021)

Projekt NAZV QK1810443: Biotické aspekty odumírání borovice lesní v oblastech postižených suchem (2019-2021)

Projekt NAZV QK1810415: Vliv dřevinné skladby a struktury lesních porostů na mikroklima a hydrologické poměry v krajině (2018-2022)

Projekt TA ČR TH02030659: Postupy lesnického hospodaření v lesích vyšších poloh pro zajištění udržitelné bilance živin, sekvestrace uhlíku a udržení organické hmoty v lesních půdách (2017-2020)