Projekty

Název projektu:Postupy pro minimalizaci škod způsobených větrem a sněhem na lesních porostech v návaznosti na klimatickou změnu
Číslo:QK1810443
Rok:2018 - 2022
Poskytovatel:MZe
Koordinátor: Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Řešitel: Ing. Jiří Novák, Ph.D., Ing. David Dušek, Ph.D., Doc. RNDr. Marian Slodičák, CSc., Ing. Jakub Černý, Ing. Vratislav Mansfeld, Ph.D. , Ing. Štěpán Křístek, Ing. René Tauber, Ing. Eliška Friedlová, Ing. Libor Konvičný
Spoluřešitel cizí:Biskupství ostravsko-opavské

Popis projektu

Řešení projektu přispěje k podpoře stability lesních porostů s ohledem na hlavní typy obhospodařování lesů. Cílem je připravit podklady pro podporu bezpečné produkce lesů z hlediska minimalizace potenciálních rizik plynoucích z nepříznivého vlivu abiotických činitelů (vítr, sníh) v kontextu klimatické změny. Získané výsledky bude možno aplikovat na úrovni koncepční, při podpoře státní lesnické politiky prostřednictvím oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL) a detailní, ve vtahu ke konkrétním lesním majetkům. Podklady, které poskytne řešení projektu, naleznou uplatnění při realizaci vládou schváleného Národního akčního plánu (NAP) adaptace na změnu klimatu a klíčových akcí Národního lesnického programu (NLP).

Doplňující údaje o projektu

Výstup projektu Nmap – soubor map se specializovaným obsahem (18. 11. 2019):
Podkladové mapy pro hodnocení stability lesních porostů v PLO 40 a na LHC Ostravice (Biskupství ostravsko-opavské)
Soubor (10 ks) map je ke stažení zde:
Textová část, MAPA_1, MAPA_2a, MAPA_2b, MAPA_3, MAPA_4a, MAPA_4bMAPA_5a, MAPA_5b, MAPA_6a, MAPA_6b

Výstup projektu Nmap – soubor map se specializovaným obsahem (16. 1. 2023)
Potenciální ohrožení smrkových porostů abiotickými činiteli: sněhem (námrazou) a větrem pro oblastní úroveň
Soubor map (5 ks) je ke stažení zde:
Textová část, MAPA 1a, MAPA 1b, MAPA 2a, MAPA 2b, MAPA 3

Výstup projektu Nmap – soubor map se specializovaným obsahem (16. 1. 2023)
Potenciální ohrožení smrkových porostů působením větru pro lokální úroveň
Soubor map (10 ks) je ke stažení zde:
Textová část, MAPA O.1, MAPA O.2, MAPA O.3, MAPA O.4, MAPA O.5, MAPA V.1, MAPA V.2, MAPA V.3, MAPA V.4, MAPA V.5

Informace vložil: Ing. Jiří Novák, Ph.D.

Datum poslední aktualizace: 16. 1. 2023 (15:00 h)