Veřejné zakázky

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

vyhlašuje

Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Propan pro teplo“

Termín pro doručení nabídky: do 24. 8. 2022, do 12.00 hodin

Dokumentace

  • Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Propan pro teplo“
  • Příloha 1 – Krycí list
  • Příloha 2 – Čestné prohlášení – odpovědné zadávání
  • Příloha 3 – Kupní smlouva propan ZV

Soubory ke stažení: