Ročenky VÚLHM

Charakteristika:
Ročenka Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., vychází jednou ročně a přináší nejzajímavější realizované projekty a výsledky výzkumu, jichž pracovníci VÚLHM dosáhli v daném roce.

O tom, že je lesnický výzkum i dnes úzce provázán s každodenním praktickým využitím, svědčí množství větších či menších realizovaných projektů. V mnoha případech se výzkumná šetření uskutečnila ve spolupráci s lesníky, vlastníky lesa nebo majiteli lesních školek. O širokém rozsahu činnosti vědců VÚLHM svědčí i přehled publikací a aplikovaných výstupů.