Seminář LOS 2021

Celostátní on-line seminář LOS s mezinárodní účastí

Škodliví činitelé v lesích Česka 2020/2021

Ochrana lesa na kalamitních holinách

6. května 2021

 

Prezentace přednášek ke stažení

Zpravodaj ochrany lesa. Škodliví činitelé v lesích Česka 2020/2021. Svazek 24, 2021

Zaměření

Pracovníci Lesní ochranné služby (LOS) Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. seznámí účastníky semináře s problematikou výskytu škodlivých činitelů v lesních porostech Česka v roce 2020 a s předpokladem jejich stavu v roce 2021. Účastníci semináře budou dále informováni o současné situaci v ochraně lesa na Slovensku a v Polsku. Druhá část semináře bude zaměřena na téma „Ochrana lesa na kalamitních holinách“. Budou předneseny odborné referáty na toto aktuální téma. Seminář je určen především provozním pracovníkům v ochraně lesa, zaměstnancům státní správy (MZe, MŽP, pracovišť KÚ aj.) a dalším zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti.

Odborní a organizační garanti semináře

Ing. Miloš Knížek, Ph.D., Ing. Jan Liška, Ing. František Lorenc, Ph.D.

tel.: 257 892 341, 602 351 910; 257 892 201, 602 298 804; 257 892 299, 724 352 558

e-mail: knizek@vulhm.cz; liska@vulhm.cz; lorenc@vulhm.cz

Organizační údaje

Vzhledem k pandemické situaci s COVID-19 se celý Seminář bude konat formou on-line, kdy ve stanoveném čase (viz program) budou „naživo“ předneseny jednotlivé referáty. Pokud po předneseném referátu vybyde čas, bude možno vzápětí uspořádat krátkou diskusi, jinak je pro diskusi stanovena pevná doba vždy po ukončení celého bloku přednášek dle programu.

Seminář se bude konat prostřednictvím aplikace ZOOM, údaje pro přihlášení dostanou registrovaní účastníci předem.

Vzhledem k omezenému času Semináře budou předneseny pouze organizátory vyžádané referáty.

Vložné se nevybírá.

Přihlášku můžete vyplňovat až do doby konání Semináře, zejména pečlivě vyplňte e-mailové i telefonické spojení, jakožto i přesnou poštovní adresu pro zaslání tištěného sborníku ze Semináře. Případné záležitosti s registrací můžete konzultovat s kolegyní Janou Fojtíkovou, telefonicky nebo e-mailem: fojtikova@vulhm.cz, tel.: 257 892 289, 602 131 733

Na jednu přihlášku lze z důvodu zasílání sborníku přihlásit jen jediného účastníka. Případně (nepovinné) můžete do poznámky uvést i počet přihlášených za jednu organizaci (adresu), aby bylo možné posléze kumulovat zasílání sborníků na příslušnou adresu.

Ze semináře bude vydán sborník přednášek. Každý registrovaný účastník semináře obdrží jeden sborník.

Prezentované přednášky budou po skončení semináře také k dispozici na webové stránce LOS ve formě PDF souborů.

Program semináře (ke stažení zde)

9:30–9:45 Zahájení semináře (Mlynář P. – náměstek ministra zemědělství pro řízení sekce lesního hospodářství, MZe ČR, Šrámek V. – ředitel VÚLHM, v. v. i.)

Blok přednášek „Výskyt škodlivých činitelů“

9:45–10:00 Činnost Lesní ochranné služby v roce 2020, (Knížek M., VÚLHM, v. v. i.)

10:00–10:20 Povětrnostní podmínky a abiotická poškození v roce 2020 (Novotný R., Šrámek V. – VÚLHM, v. v. i.)

10:20–10:40 Hlavní problémy v ochraně lesa v Česku v roce 2020 a prognóza na rok 2021 (Lubojacký J. a kol. – VÚLHM, v. v. i.)

10:40–11:00 Problémy ochrany lesa na Slovensku v roku 2020 a prognóza na rok 2021 (Leontovyč R. a kol.)

11:00–11:20 Główne problemy ochrony lasu w Polsce w roku 2020 i prognoza na rok 2021 (Grodzki W. a kol.)

11:20–11:40 Diskuse

11:40–13:00 Polední přestávka

Blok přednášek „Ochrana lesa na kalamitních holinách“

13:00–13:20 Vývoj plochy holin v Česku v posledních letech (Hájek F. a kol. – ÚHÚL)

13:20–13:40 Postupy obnovy lesa na kalamitních holinách (Leugner J., Jurásek A., Bartoš J. – VÚLHM, v. v. i.)

13:40–14:00 Úskalí obnovy kalamitních holin z pohledu lesnického provozu (Skočdopole P. a kol. – Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s. r. o.)

14:00–14:20 Zalesňování a ochrana lesa na kalamitních holinách (Ambrož R. – Colloredo-Mannsfeld, spol. s r.o., Zbiroh)

14:20–14:40 Možnosti úprav mysliveckého managementu na kalamitních holinách (Cukor J., Havránek F. – VÚLHM, v. v. i.)

14:40–15:00 Problematika obnovy kalamitních holin z hlediska hmyzích škůdců a patogenů dřevin (Lorenc F. a kol. – VÚLHM, v. v. i.)

15:00–15:30 Diskuse, ukončení semináře

REGISTRACE / PŘIHLÁŠKA

  •