Seminář LOS 2020

Celostátní seminář LOS – Škodliví činitelé v lesích Česka 2019/2020

Krize zdravotního stavu borovice lesní

Vážení účastníci,

Seminář Lesní ochranné služby (LOS) byl v letošním roce z důvodu karanténních opatření ve spojitosti s nákazou COVID-19 přeložen z obvyklého jarního termínu (16. 4. 2020) na termín podzimní, a to na 22. 10. 2020. Vývoj nákazy v současné době ovšem opět neumožnil jeho konání námi upřednostňovanou tradiční prezenční formou, kdy jednotliví účastníci mají příležitost nejen vyposlechnout připravené přednášky semináře, ale také se osobně setkat se svými kolegy, známými, promluvit o aktualitách a dalších záležitostech. Je nám upřímně líto, že není možná takováto forma a všichni si jistě přejeme, aby další ročníky semináře LOS proběhly za již víceméně „normálních“ podmínek. Jako organizátoři jsme ovšem nechtěli zájemce o náš seminář v tomto roce připravit, mimo jiné také z důvodu jeho vysoce aktuálního odborného zaměření: „Krize zdravotního stavu borovice lesní“. Díky porozumění a spolupráci autorů jednotlivých příspěvků a přednášek, a to i našich zahraničních kolegů, byly připraveny elektronické formy přednášek, které byly v určité vymezené době v den konání semináře, tedy 22. 10. 2020, zpřístupněny ke zhlédnutí, případně stažení z webových stránek LOS. Současně, obdobně jako v minulých letech, byl také připraven tento sborník referátů semináře, který vychází obvyklou tištěnou formou v rámci časopisu Zpravodaj ochrany lesa, vydávaného Lesní ochrannou službou, jenž všichni registrovaní účastníci on-line semináře obdrží poštou a který bude také dostupný v pdf formě na webových stránkách LOS. Děkujeme za pochopení a těšíme se na další setkání s Vámi. Věřme, že proběhne již „normální“ formou. Ing. Miloš Knížek, Ph.D., vedoucí LOS, VÚLHM, v. v. i.

Mluvené úvodní slovo ředitele, ke stažení

Vážení účastníci,

Po letním uvolnění epidemiologických opatření v současné době opět přituhuje, což brání našemu společnému setkání. Jsem rád, že kolegové z Lesní ochranné služby, z dalších útvarů VÚLHM i přednášející z jiných institucí připravili alespoň on-line verzi semináře, která nám umožňuje podělit se s vámi o poznatky z oblasti ochrany lesa. Jak jistě tušíte, současný zdravotní stav lesů není o nic méně dramatický než situace s vývojem pandemie COVID-19. Pokračující kůrovcová kalamita je již veřejností do značné míry vnímána jako neměnný fakt, její mediální obraz je utlumen jinými aktuálními tématy. Přitom je zřejmé, že její rozvoj nikterak nepolevuje a že působí, a po dlouhou dobu bude iniciovat i řadu následných problémů, jako je zalesňování rozsáhlých holin (při současných stavech zvěře), zajištění vhodného sadebního materiálu pro obnovu lesa, mechanická stabilita zbytků lesních porostů, management ponechaných souší, riziko eroze lesních půd, ale i snížená pozornost k problémům jiných dřevin než je smrk. Proto velmi vítám, že je druhá část semináře zaměřena na aktuální problematiku zdravotního stavu naší druhé nejvýznamnější dřeviny – borovice lesní.

Současný nedostatek kapacit pro těžbu, asanaci a zpracování dřeva v napadených porostech, stejně jako limitované kapacity pro obnovu lesních porostů jsou do značné míry obdobou stavu, kterému se v tuto chvíli snažíme zabránit v oblasti zdravotnictví – zahlcení jednotek intenzivní péče a omezení standardních zákroků a zdravotnické prevence kvůli probíhající pandemii. Byl bych velmi rád, kdyby tato náročná situace nevedla k rezignaci na ochranu lesa, ale k jejímu intenzivnímu využívání zejména v oblastech, kde lze postup kalamity zpomalit, i k hledání úspěšných postupů pro obnovu lesa ve stávajících podmínkách. K tomu bude i nadále směrována nejen činnost Lesní ochranné služby, ale i všech ostatních útvarů. Těším se na setkání s Vámi na dalším semináři v roce 2021. doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D., ředitel VÚLHM, v. v. i.

Dovolte nám zde také vzpomenout na našeho kolegu, kamaráda, spolupracovníka a v neposlední řadě častého účastníka předchozích ročníků seminářů LOS, Ing. Františka Kučeru ze Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR, který náhle zemřel 16. října. Věnujme společně alespoň symbolicky minutu ticha na jeho památku. Děkujeme.

K semináři byl vydán tradiční Sborník všech přednášek (Zpravodaj ochrany lesa, ročník 23), který si můžete stáhnout zde.

Návod ke stažení a spuštění prezentací: Obsah semináře je sestaven z komentovaných prezentací, které se vám po kliknutí na ně automaticky stáhnou do vašeho počítače, kde si je spustíte a prohlédnete. Nejvhodnější je spuštění prezentací ze složky stažené soubory ve vašem průzkumníku. Při otevírání a prohlížení prezentací, vzhledem k velikosti souboru, nespěchejte, aby se prezentace nezasekla. V případě potíží je nejlepší restartovat počítač. Některé snímky v prezentacích jsou ozvučené a označené ikonkou malého reproduktoru. Pro spuštění komentáře najeďte kurzorem na ikonu reproduktoru, otevře se vám lišta pro přehrávání u ní klikněte na šipku spuštění zvuku.

Své písemné dotazy můžete v průběhu semináře posílat na e-mail: knizek@vulhm.cz. K otázce vždy, prosím, uveďte své jméno a instituci (adresu) a jméno osoby, které se tážete. Odpovědi obdržíte v co nejkratším čase. Vybrané odborné otázky a odpovědi zveřejníme zde.

Stránka semináře bude přístupná od dnešního dne do neděle 25. října. Do té doby můžete posílat své dotazy.

Blok prezentací Výskyt škodlivých činitelů

Činnost Lesní ochranné služby v roce 2019 (Ing. Knížek M., Ph.D.)

Nahodilé těžby a abiotická poškození v roce 2019 (doc. Ing. Šrámek V., Ph.D., Ing. Novotný R., Ph.D.)

Hlavní problémy v ochraně lesa v Česku v roce 2019 a prognóza na rok 2020 (Ing. Bc. Lubojacký J., Ph.D. a kol.)

Škodlivé činitele v lesoch Slovenska v roku 2019 (Ing. Kunca A., PhD. a kol.)

Główne problemy ochrony lasu w Polsce w roku 2019 i prognoza na rok 2020 (Prof. dr. hab. Grodzki W., Dr. inž. Jabłoński T. a kol.)

Novinky v ochraně lesa (Ing. Zahradníková M., doc. Ing. Zahradník P., CSc.)

Změny ve fytosanitární legislativě od prosince 2019 do září 2020 (Ing. Kapitola P.), z důvodu nemoci je příspěvek k dispozici ve Sborníku přednášek

Blok prezentací Krize zdravotního stavu borovice lesní

Rozšíření a ekologické nároky borovice lesní (Ing. Čáp J., Ing. et Ing. Novotný P., Ph.D.)

Zdravotní stav borových porostů hodnocený metodikou ICP Forests (Ing. Vejpustková M., Ph.D. a kol.)

Problematika zakládání a pěstování porostů borovice lesní v měnících se podmínkách prostředí (Ing. Novák J., Ph.D. a kol.)

Ochrana lesa v borových porostech středního Polabí – minulost, současnost, budoucnost (Hajleková Z. a kol.)

Význam biotických škodlivých činitelů borovice lesní (Ing. Lorenc F., Ph.D. a kol.)

Odumieranie borovicových porastov v dôsledku klimatických zmien a nárastu výskytu biotických činiteľov (Ing. Leontovyč R., PhD. a kol.)

OTÁZKY A ODPOVĚDI