Seminář LOS 2024

Celostátní seminář LOS s mezinárodní účastí

Škodliví činitelé v lesích Česka 2023/2024

Invazní organizmy z pohledu ochrany lesa

25. dubna 2024

Průhonice, Vzdělávací a informační centrum Floret

Zaměření semináře

Pracovníci Lesní ochranné služby (LOS) Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. ,seznámí účastníky semináře s problematikou výskytu škodlivých činitelů v lesních porostech Česka v roce 2023 a s předpokladem jejich stavu v roce 2024.

Účastníci semináře budou dále informováni o současné situaci v ochraně lesa v Polsku a na Slovensku (celková situace s výskytem škodlivých činitelů), a částečně také v Rakousku a Německu – ve spolkových zemích Bavorsku a Sasku (zejména situace s přemnožením kůrovcovitých ve smrkových porostech).

Ve druhé části semináře budou předneseny odborné referáty zaměřené na téma „Invazní organizmy z pohledu ochrany lesa“.

Seminář je určen především provozním pracovníkům v ochraně lesa, majitelům lesa, zaměstnancům státní správy (MZe, MŽP, pracovišť KÚ aj.) a dalším zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti.

Odborní a organizační garanti semináře

Ing. Miloš Knížek, Ph.D.; Ing. Jan Liška; RNDr. Adam Véle, Ph.D.; Ing. Michal Samek, Ph.D.
tel.: 257 892 341, 602 351 910; 257 892 201, 602 298 804; 722 989 041; 494 668 391-2, 725 185 390
e-mail: knizek@vulhm.cz; liska@vulhm.cz; vele@vulhm.cz; samek@vulhm.cz

Program celostátního semináře LOS (ke stažení zde)

8:30 – 9:30 Registrace účastníků

9:30 – 9:45 Zahájení semináře (Zástupce Ministerstva zemědělství – MZe ČR; Šrámek V. – ředitel VÚLHM, v. v. i.)

Blok přednášek „Výskyt škodlivých činitelů“

9:45 – 10:00 Činnost Lesní ochranné služby v roce 2023 (Knížek M. – VÚLHM, v. v. i.)

10:00 – 10:20 Povětrnostní podmínky a abiotická poškození v roce 2023 (Novotný R., Šrámek V. – VÚLHM, v. v. i.)

10:20 – 10:40 Hlavní problémy v ochraně lesa v Česku v roce 2023 a prognóza na rok 2024 (Lubojacký J. a kol. – VÚLHM, v. v. i.)

10:40 – 11:00 Problémy ochrany lesa na Slovensku v roku 2023 a prognóza na rok 2024 (Kunca A. a kol. – LOS, LVÚ, NLC Zvolen)

11:00 – 11:20 Główne problemy ochrony lasu w Polsce w roku 2023 i prognoza na rok 2024 (Grodzki W. a kol. – IBL)

11:20 – 12:00 Informace o vývoji kůrovcové situace v Rakousku a Německu (Bavorsko, Sasko) (Hoch G. – BFW, Wien; Lemme H. – LWF, Freising) Pozn.: Příspěvky budou pravděpodobně prezentovány pracovníky LOS, Eisenhauer D.-R. – SBS, Graupa.

12:00 – 13:00 Polední přestávka

Blok přednášek „Invazní organizmy z pohledu ochrany lesa“

13:00 – 13:25 Fytosanitární problematika invazních organismů na lesních dřevinách (Beránek J., Jégrová K., Kapitola P. – ÚKZÚZ)

13:25 – 13:50 Činnost státní správy lesů ve vztahu k invazním nepůvodním druhům v lesích (Veselý M. – MZe ČR, Pumpr P. – ÚHÚL, ČB, Pergl J. – BÚ AV ČR, v. v. i.)

13:50 – 14:15 Biologická diverzita a její ohrožení invazními organismy (Šefrová H., Laštůvka Z. – MU Brno)

14:15 – 14:40 Hrozba šíření invazních druhů hmyzu v regionu střední Evropy (Véle A., Knížek M., Doležal P. – VÚLHM, v. v. i.)

14:40 – 15:05 Invazní patogeny v lesnictví. Co víme v roce 2024 (Černý K. a kol. – VÚKOZ, v. v. i., Lorenc F. – VÚLHM, v. v. i.)

15:05 – 15:30 Invaze v lesním prostředí; od výzkumu k akci (Pergl J. a kol. – BÚ AV ČR, v. v. i.)

15:30 – 16:00 Diskuse

Organizační údaje

 • Seminář se koná 25. dubna 2024 ve Vzdělávacím a informačním centru Floret, které je součástí Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. (VÚKOZ) Průhonice.
 • Vzdělávací centrum se nachází v Průhonicích (u Prahy poblíž dálnice D1), u zámeckého areálu s parkem. Orientační mapku s vyznačením kongresového centra lze nalézt na webové stránce: : http://www.floret.cz/cs/kontakt.
 • Další informace na: www.floret.cz, případně: www.vukoz.cz.
 • Vložné se nevybírá.
 • Cestovní náklady si hradí účastníci sami.
 • Oběd si zajišťují a hradí účastníci individuálně. Je možné využít restauraci přímo v areálu Kongresového centra, je ale nutné se předem objednat (kontakty na www.floret.cz). Zároveň jsou na výběr i další možnosti stravování v okolí. Během semináře bude poskytnuto drobné občerstvení.
 • Řádně vyplněnou přihlášku zašlete nejlépe nejpozději do 17. dubna 2024 poštou nebo elektronicky na adresu:
  Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
  Jana Fojtíková
  Strnady 136
  156 00 Praha 5 – Zbraslav
  e-mail: fojtikova@vulhm.cz
  tel.: 257 892 289, 602 131 733
 • Na jednu přihlášku lze případně přihlásit i více účastníků. Přijetí přihlášek potvrzujeme jen na vyžádání. Při vyčerpání kapacity sálu mají přednost dříve přihlášení účastníci (platí i pro případ opožděných přihlášek).
 • Každý účastník semináře obdrží sborník.
 • K prezentaci je možno využít poster (150 x 100 cm); v případě zájmu uveďte prosím jeho téma v přihlášce.
 • Vzhledem k omezenému času semináře budou předneseny pouze organizátory vyžádané referáty.
 • V rámci semináře lze přednést diskusní příspěvek v maximální délce 5 minut, který bude zařazen dle časových možností po bloku hlavních přednášek.
 • Všem účastníkům zde sdělujeme, že v rámci semináře budou pořizovány fotografické záznamy. Tyto materiály budou příležitostně publikovány v materiálech ve vztahu k semináři. Prostřednictvím registrace na seminář účastníci souhlasí s touto formou publikace.

POZVÁNKA
PŘIHLÁŠKA

ON-LINE REGISTRACE / PŘIHLÁŠKA

 •