Kůrovcová kalamita – materiály k zvládnutí kůrovcové gradace

Souhra okolností v čele s extrémním průběhem počasí v letech 2015 a 2018 vedla opět k výraznému zhoršení kůrovcové situace v Česku. V návaznosti na vážnost trvající kůrovcové gradace jsou níže k dispozici ke stažení odborné materiály a publikace Lesní ochranné služby. Zájemci z řad vlastníků a správců lesních majetků, ale i laické veřejnosti zde mohou nalézt informace týkající se zejména problematiky podkorního hmyzu na smrku a borovici.

Obrázky pod textem dokumentují aktuální situaci v nejpostiženějších oblastech Česka – především na severní a střední Moravě a ve Slezsku.

Společný projekt Lesnické práce a Lesní ochranné služby s názvem KŮROVCOVÉ INFO je zaměřen na monitoring a následné sdílení informací o průběhu rojení lýkožrouta smrkového (Ips typographus) v různých nadmořských výškách v různých lokalitách České republiky – zde.

Materiály ke stažení:

– Letáky LOS:
Knížek M. 2005: Polygraphus poligraphus (L.) lýkohub matný.
Knížek M., Holuša J. 2007: Lýkožrout severský Ips duplicatus (Sahlberg).
Knížek M., Zahradník P. 2004: Kůrovci na jehličnanech.
Lubojacký J. 2012: Lýkožrout menší Ips amitinus (Eichhoff, 1871).
Lubojacký J., Knížek M., Liška J. 2018: Symptomy napadení stromů kůrovci ve smrkových porostech.
Lubojacký J., Knížek M., Liška J. 2019: Ochrana lesa před kůrovci na smrku pro menší lesní majetky.
Pešková V., Soukup F., Knížek M. 2016: Biotičtí škodliví činitelé na borovici a sucho.
Soukup F. 2005: Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink václavka smrková.
Zahradník P. 2002: Dřevokaz čárkovaný Trypodendron (=Xyloterus) lineatum (Ol.).
Zahradník P. 2007: Lýkožrout lesklý Pityogenes chalcographus (L.).
Zahradník P. 2012: Ruční a zádové mechanizační prostředky v ochraně lesa.
Zahradník P., Geráková M. 2010: Lýkožrout smrkový Ips typographus (L.).
Zahradník P., Knížek M. 1999: Lýkožrout vrcholkový Ips acuminatus (Gyll.).
Zahradník P., Knížek M. 2016: Lýkožrouti na smrku a sucho.
Zahradník P., Zahradníková M. 2018: Metody asanace kůrovcového dříví a asanace skládek.
Zahradník P., Zahradníková M. 2019: Kůrovcová kalamita – otázky a odpovědi II.

– Ostatní materiály:
Holuša J., Voigtová P., Kula E., Křístek Š. 2006: Výskyt lýkožrouta severského (Ips duplicatus Sahlberg, 1836) (Coleoptera: Scolytidae) na LS Bruntál LČR, s. p., v roce 2004 – 2005.
Knížek M., Soukup F., Liška J. 2006: Nebezpečí přemnožení podkorního hmyzu po zimě 2005/2006 stále trvá.
Ministerstvo zemědělství ČR 2016: Doporučená opatření v ochraně lesa.
Zahradník P., Knížek M. 2017: KŮROVCI – vážná hrozba pro smrkové lesy!
Zahradník P., Zahradníková M.: Katalog asanačních metod – příručka pro vlastníky lesa.