Novotný Radek, Ing. Ph.D.

E-mail:
Telefon:602 291 763
Útvar:Útvar ekologie lesa
Linka:Pelhřimov
Funkce:Vědecký pracovník
vulhm-lide-novotny

Odborné zaměření

 • Ekologie lesa
 • Imisní poškození lesních ekosystémů
 • Výživa lesních porostů, stav lesních půd
 • Poradenská a expertní činnost v oblasti zjišťování příčin poškození lesních porostů působením imisí a dalšími antropogenními vlivy
 • Vliv ozónu na lesní dřeviny
 • Koloběh prvků v lesních ekosystémech.

Životopis

 • 2008     Ph.D. v oboru ekologie lesa (vliv ozonu na lesní dřeviny) na Fakultě lesnické
  a environmentální České zemědělské univerzity v Praze
 • 2007     Licenční studium (Statistická analýza experimentálních dat) na Fakultě  chemicko-technologické Univerzity Pardubice
 • 1999     Ukončení studia lesního inženýrství na Lesnické fakultě České zemědělské univerzity  v Praze

Vědecká činnost

 • Koordinátor expertní a poradenské služby útvaru Ekologie lesa
 • Koordinátor projektů grantových agentur NAZV, GS LČR, TA ČR
 • Člen rady instituce ústavu (2007-2012, 2014-2017)
 • Člen expertního panelu Znečištění ovzduší a expertního panelu Listová analýza v rámci evropského programu ICP Forests
 • Člen znalostní platformy Výzkum a inovace Evropského regionu Dunaj-Vltava.

Profil ORCIDSCOPUS a Research gate