Užitečné odkazy

Publikace Státního zdravotního ústavu vydaná s podporou Ministerstva zemědělství: 

Trávníčková Z. 2023: Osobní ochranné pracovní prostředky při použití přípravků na ochranu rostlin: lesnictví. SZÚ, Praha, 66 s. – ke stažení zde

Jedná se o publikaci, která na více než 60 stránkách vysvětluje požadavky k výběru i používání OOPP při různých činnostech s přípravky na ochranu rostlin v lesnictví. Detailně rozebírá OOPP k ochraně těla, rukou, očí a obličeje, dýchacích orgánů, nohou, hlavy a v neposlední řadě i sluchu. V každé kapitole jsou kromě doporučení, kdy dané OOPP zvolit, také uváděny konkrétní typy ochran (včetně norem, které by měly splňovat) a na závěr praktické rady pro výběr či použití. Stručně se publikace zabývá otázkou kabinou řidiče traktoru (co by měla splňovat, aby dostatečně chránila při aplikaci) nebo OOPP pro následné pracovníky. Publikace je doplněna stovkou fotografií samotných OOPP, tak i konkrétních příkladů pro jednotlivé činnosti. Nicméně zdůrazňuje, že vždy je třeba zohlednit konkrétní přípravek, se kterým se pracuje.