Seminář LOS 2023

Celostátní seminář LOS s mezinárodní účastí

Škodliví činitelé v lesích Česka 2022/2023

Přípravky na ochranu lesa – realita a budoucnost

20. dubna 2023

Průhonice, Vzdělávací a informační centrum Floret

Zaměření semináře

Pracovníci Lesní ochranné služby (LOS) Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. seznámí účastníky semináře s problematikou výskytu škodlivých činitelů v lesních porostech Česka v roce 2022 a s předpokladem jejich stavu v roce 2023. Účastníci semináře budou dále informováni o současné situaci v ochraně lesa v Polsku a na Slovensku (celková situace s výskytem škodlivých činitelů), a částečně také v Rakousku a Německu – ve spolkových zemích Bavorsku a Sasku (zejména situace s přemnožením kůrovcovitých ve smrkových porostech).

Ve druhé části semináře budou předneseny odborné referáty zaměřené na téma „Přípravky na ochranu lesa – realita a budoucnost“.

Seminář je určen především provozním pracovníkům v ochraně lesa, majitelům lesa, zaměstnancům státní správy (MZe, MŽP, pracovišť KÚ aj.) a dalším zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti.

Odborní a organizační garanti semináře

Ing. Miloš Knížek, Ph.D., doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., Ing. Jan Liška
tel.: 257 892 341, 602 351 910; 257 892 298, 602 298 802; 257 892 201, 602 298 804
e-mail: knizek@vulhm.cz; zahradnik@vulhm.cz; liska@vulhm.cz

Program celostátního semináře LOS (ke stažení zde)

8:30 – 9:30 Registrace účastníků

9:30 – 9:45 Zahájení semináře (Zástupce Ministerstva zemědělství – MZe ČR; Šrámek V. – ředitel VÚLHM, v. v. i.)

Blok přednášek „Výskyt škodlivých činitelů“

9:45 – 10:00 Činnost Lesní ochranné služby v roce 2022 (Knížek M. – VÚLHM, v. v. i.)

10:00 – 10:20 Povětrnostní podmínky a abiotická poškození v roce 2022 (Novotný R., Šrámek V. – VÚLHM, v. v. i.)

10:20 – 10:40 Hlavní problémy v ochraně lesa v Česku v roce 2022 a prognóza na rok 2023 (Lubojacký J. a kol. – VÚLHM, v. v. i.)

10:40 – 11:00 Problémy ochrany lesa na Slovensku v roku 2022 a prognóza na rok 2023 (Kunca A. a kol. – LOS, LVÚ, NLC Zvolen)

11:00 – 11:20 Główne problemy ochrony lasu w Polsce w roku 2022 i prognoza na rok 2023 (Grodzki W. a kol. – IBL)

11:20 – 11:45 Informace o vývoji kůrovcové situace v Rakousku a Německu (Bavorsko) (Hoch G. – BFW, Wien; Lemme H. – LWF, Freising) Pozn.: Příspěvky budou pravděpodobně prezentovány pracovníky LOS.

11:45 – 12:00 Aktuální stav a dynamika škodlivých abiotických a biotických faktorů v Sasku (Eisenhauer D.-R. – SBS, Graupa)

12:00 – 13:00 Polední přestávka

Blok přednášek „Přípravky na ochranu lesa – realita a budoucnost“

13:00 – 13:25 Povolování přípravků na ochranu lesa v kontextu s pravidly EU a dopady pro ČR (Minář P. – ÚKZÚZ Brno)

13:25 – 13:50 Rizika spojená s potencionálním ukončením některých přípravků na ochranu lesa (Zahradník P., Zahradníková M. – VÚLHM, v. v. i.)

13:50 – 14:15 Hodnocení přípravků na ochranu rostlin a ochrana zdraví lidí (Trávníčková Z. – SZÚ Praha)

14:15 – 14:40 Situace s přípravky na ochranu rostlin na Slovensku (Kunca A., Gubka A. – LOS, LVÚ, NLC Zvolen)

14:40 – 15:05 Rezistence hmyzu k syntetickým pyrethroidům a lýkožrout smrkový (Zahradníková M., Tóth P. – VÚLHM, v. v. i.)

15:05 – 15:30 Aplikační technika přípravků na ochranu rostlin v lesním hospodářství (Krejčíř R., Vovesný P. – L.E.S. CR)

15:30 – 16:00 Diskuse

Organizační údaje

 • Seminář se koná 20. dubna 2023 ve Vzdělávacím a informačním centru Floret, které je součástí Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. (VÚKOZ) Průhonice.
 • Vzdělávací centrum se nachází v Průhonicích (u Prahy poblíž dálnice D1), u zámeckého areálu s parkem. Orientační mapku s vyznačením kongresového centra lze nalézt na webové stránce: http://www.floret.cz/cs/kontakt.
 • Další informace na: www.floret.cz, případně: www.vukoz.cz.
 • Vložné se nevybírá.
 • Cestovní náklady si hradí účastníci sami.
 • Oběd si zajišťují a hradí účastníci individuálně. Je možné využít restauraci přímo v areálu Kongresového centra, je ale nutné se předem objednat (kontakty na www.floret.cz). Zároveň jsou na výběr i další možnosti stravování v okolí. Během semináře bude poskytnuto drobné občerstvení.
 • Řádně vyplněnou přihlášku zašlete nejlépe nejpozději do 17. dubna 2023 poštou nebo elektronicky na adresu:
  Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
  Jana Fojtíková
  Strnady 136
  156 00 Praha 5 – Zbraslav
  e-mail: fojtikova@vulhm.cz
  tel.: 257 892 289, 602 131 733
 • Na jednu přihlášku lze případně přihlásit i více účastníků. Přijetí přihlášek potvrzujeme jen na vyžádání. Při vyčerpání kapacity sálu mají přednost dříve přihlášení účastníci (platí i pro případ opožděných přihlášek).
 • Každý účastník semináře obdrží sborník.
 • K prezentaci je možno využít poster (150 x 100 cm); v případě zájmu uveďte prosím jeho téma v přihlášce.
 • Vzhledem k omezenému času semináře budou předneseny pouze organizátory vyžádané referáty.
 • V rámci semináře lze přednést diskusní příspěvek v maximální délce 5 minut, který bude zařazen dle časových možností po bloku hlavních přednášek.
 • Všem účastníkům zde sdělujeme, že v rámci semináře budou pořizovány fotografické záznamy. Tyto materiály budou příležitostně publikovány v materiálech ve vztahu k semináři. Prostřednictvím registrace na seminář účastníci souhlasí s touto formou publikace.

POZVÁNKA
PŘIHLÁŠKA

ON-LINE REGISTRACE / PŘIHLÁŠKA

 •