Semináře LOS

Celostátní seminář LOS s mezinárodní účastí:

Škodliví činitelé v lesích Česka 2023/2024 – „Invazní organizmy z pohledu ochrany lesa

Termín: 25. dubna 2024
Předpokládaná forma a místo konání: prezenční, Průhonice, Vzdělávací a informační centrum Floret
Pořadatel: Lesní ochranná služba, VÚLHM, v. v. i., Strnady
Odborní a organizační garanti semináře: Miloš Knížek (knizek@vulhm.cz), Jan Liška (liska@vulhm.cz), Adam Véle (vele@vulhm.cz), Michal Samek (samek@vulhm.cz)
Další informace (včetně možnosti online registrace/přihlášky): https://www.vulhm.cz/seminar-los-2024/
POZVÁNKA – ke stažení zde
PŘIHLÁŠKA – ke stažení pdf zde nebo Word zde

 

CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ LOS 2023
CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ LOS 2022
CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ LOS 2021
CELOSTÁTNÍ SEMINÁŘ LOS 2020