Seminář LOS 2022

Celostátní seminář LOS s mezinárodní účastí

Škodliví činitelé v lesích Česka 2021/2022

Škody zvěří

28. dubna 2022

Průhonice, Vzdělávací a informační centrum Floret

Zaměření semináře

Pracovníci Lesní ochranné služby (LOS) Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. seznámí účastníky semináře s problematikou výskytu škodlivých činitelů v lesních porostech Česka v roce 2021 a s předpokladem vývoje jejich stavu v roce 2022. Účastníci semináře budou dále informováni o současné situaci v ochraně lesa v Polsku a na Slovensku (celková situace s výskytem škodlivých činitelů), a částečně také v Rakousku a Německu – ve spolkových zemích Bavorsku a Sasku (zejména situace s přemnožením kůrovcovitých ve smrkových porostech).

Druhá část semináře bude zaměřena na problematiku „Škod zvěří“. Budou předneseny odborné referáty reflektující toto vysoce aktuální téma, včetně krátké informace o stavu v okolních státech či zemích střední Evropy.

Seminář je určen především provozním pracovníkům v ochraně lesa, majitelům lesa, zaměstnancům státní správy (MZe, MŽP, pracovišť KÚ aj.) a dalším zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti.

Odborní a organizační garanti semináře
Ing. Miloš Knížek, Ph.D., Ing. Jan Liška
tel.: 257 892 341, 602 351 910; 257 892 201, 602 298 804
e-mail: knizek@vulhm.cz; liska@vulhm.cz

Program celostátního semináře LOS (ke stažení zde)

8:30 – 9:30 Registrace účastníků

9:30 – 9:45 Zahájení semináře (Mlynář P. – náměstek ministra zemědělství pro řízení sekce lesního hospodářství, MZe ČR; Šrámek V. – ředitel VÚLHM, v. v. i.)

Blok přednášek „Výskyt škodlivých činitelů“

9:45 – 9:50 Činnost Lesní ochranné služby v roce 2021 (Knížek M. – VÚLHM, v. v. i.)

9:50 – 10:10 Povětrnostní podmínky a abiotická poškození v roce 2021 (Novotný R., Šrámek V. – VÚLHM, v. v. i.)

10:10 – 10:30 Hlavní problémy v ochraně lesa v Česku v roce 2021 a prognóza na rok 2022 (Lubojacký J. a kol. – VÚLHM, v. v. i.)

10:30 – 10:50 Problémy ochrany lesa na Slovensku v roku 2021 a prognóza na rok 2022 (Kunca A. a kol. – LOS, LVÚ, NLC Zvolen)

10:50 – 11:10 Główne problemy ochrony lasu w Polsce w roku 2021 i prognoza na rok 2022 (Grodzki W. a kol. – IBL)

11:10 – 11:40 Informace o vývoji kůrovcové situace v Rakousku a Německu – spolkových zemích Bavorsku a Sasku (Hoch G. – BFW, Wien; Lemme H. – LWF, Freising; Otto L.-F. – SBS, Graupa); pozn.: příspěvky budou prezentovány pracovníky LOS

11:40 – 12:00 Novinky v přípravcích na ochranu lesa (Zahradníková M., Zahradník P. – VÚLHM, v. v. i.)

12:00 – 13:00 Polední přestávka

Blok přednášek „Škody zvěří“

13:00 – 13:25 Škody zvěří, současnost a budoucnost z pohledu legislativy a státní správy (Žižka M. – MZe ČR)

13:25 – 13:50 Škody zvěří a jejich řešení u Lesů České republiky, s. p. (Smutný P. – LČR, s. p.)

13:50 – 14:15 Škody zvěří z pohledu správce nestátního lesního majetku (Charvát R. – SVOL)

14:15 – 14:40 Vyhodnocení kontrolních a srovnávacích ploch v ČR z let 2013 – 2021 (Turek K. – ÚHÚL)

14:40 – 15:05 Dlouhodobé sledování vlivu zvěře na les jako nástroj hodnocení mysliveckého managementu u VLS, s. p. (Beranová J. – IFER, s. r. o.)

15:05 – 15:30 Možnosti řešení škod způsobených zvěří na příkladu zemí střední Evropy (Cukor J. – VÚLHM, v. v. i.)

15:30 – 16:00 Diskuse

Organizační údaje

 • Seminář je vzhledem k současnému uvolnění karanténních opatření v souvislosti s pandemickou situací s nákazou COVID-19 plánován prezenčně. Pokud by se tato situace výrazně negativně změnila, jsou organizátoři připraveni uspořádat Seminář on-line formou. O takové případné změně budou registrovaní účastníci předem včas informováni. Plánované přednášky budou předneseny ve stanoveném čase (viz program).
 • Seminář se koná 28. dubna 2022 ve Vzdělávacím a informačním centru Floret, které je součástí Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. (VÚKOZ) Průhonice.
 • Vzdělávací centrum se nachází v Průhonicích (u Prahy poblíž dálnice D1), u zámeckého areálu s parkem. Orientační mapku s vyznačením kongresového centra lze nalézt na webové stránce: http://www.floret.cz/cs/kontakt.
 • Další informace na: floret.cz, případně: www.vukoz.cz.
 • Vložné se nevybírá.
 • Cestovní náklady si hradí účastníci sami.
 • Oběd si zajišťují a hradí účastníci individuálně. Je možné využít restauraci přímo v areálu Kongresového centra, je ale nutné se předem objednat (kontakty na www.floret.cz). Zároveň jsou na výběr i další možnosti stravování v okolí. Během semináře bude poskytnuto drobné občerstvení.
 • Řádně vyplněnou přihlášku zašlete nejlépe nejpozději do 22. dubna 2022 poštou nebo elektronicky na adresu:

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
Jana Fojtíková
Strnady 136
156 00 Praha 5 – Zbraslav

e-mail: fojtikova@vulhm.cz
tel.: 257 892 289, 602 131 733

Na jednu přihlášku lze případně přihlásit i více účastníků. Přijetí přihlášek potvrzujeme jen na vyžádání. Při vyčerpání kapacity sálu mají přednost dříve přihlášení účastníci (platí i pro případ opožděných přihlášek).

Je také možné se zaregistrovat „on-line“, viz níže.

 • Každý účastník semináře obdrží sborník.
 • K prezentaci je možno využít poster (150 x 100 cm); v případě zájmu uveďte prosím jeho téma v přihlášce.
 • Vzhledem k omezenému času Semináře budou předneseny pouze organizátory vyžádané referáty.
 • V rámci semináře lze přednést diskusní příspěvek v maximální délce 5 minut, který bude zařazen dle časových možností po bloku hlavních přednášek.
 • Všem účastníkům zde sdělujeme, že v rámci semináře budou pořizovány fotografické záznamy. Tyto materiály budou příležitostně publikovány v materiálech ve vztahu k semináři. Prostřednictvím registrace na seminář účastníci souhlasí s touto formou publikace.

POZVÁNKA
PŘIHLÁŠKA

Zpravodaj ochrany lesa, svazek 25 (2022), ke stažení

ON-LINE REGISTRACE / PŘIHLÁŠKA

 •