Referenční zkušební laboratoř Testování pesticidů – Stanice GEP

Kontakt:
doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., tel.: 602 298 802, e-mail: zahradnik@vulhm.cz
Ing. Marie Zahradníková, tel.: 601 574 907, e-mail: zahradnikova@vulhm.cz

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
k rukám …(jméno)
Jíloviště – Strnady
156 00 Praha 5 – Zbraslav