Video LOS

Kanál YouTube – Lesní ochranná služba

 

Rekognoskační let v oblasti Povltaví a Plzeňska

Komplexní chřadnutí jedlových porostů

Pilořitky na jehličnanech (základní informace o výskytu pilořitek vázaných na jehličnaté dřeviny na území Česka – údaje o biologii pilořitek, metody identifikace napadených stromů a možnosti ochranných opatření)

Mravenec dřevokaz

Symptomy napadení smrku lýkožroutem smrkovým

Lýkožrout smrkový – Ips typographus (rozpoznání náletu na ležícím stromě, popis požerku)

Lýkožrout lesklý – Pityogenes chalcographus (rozpoznání náletu na ležícím stromě, popis požerku)