Video LOS

Lýkožrout smrkový – Ips typographus (rozpoznání náletu na ležícím stromě, popis požerku)

Lýkožrout lesklý – Pityogenes chalcographus (rozpoznání náletu na ležícím stromě, popis požerku)

Symptomy napadení lýkožroutem smrkovým

Mravenec dřevokaz

Pilořitky na jehličnanech (základní informace o výskytu pilořitek vázaných na jehličnaté dřeviny na území Česka – údaje o biologii pilořitek, metody identifikace napadených stromů a možnosti ochranných opatření)