Pověření zjišťováním kvality semenného a sadebního materiálu lesních dřevin (od 1. 1. 2014)

S účinností od 1. 1. 2014 byla veřejná výzkumná instituce Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. se sídlem Strnady 136, 252 02 Jíloviště (IČ: 00020702) odborem hospodářské úpravy a ochrany lesů Ministerstva zemědělství ČR pověřena zjišťováním kvality semenného a sadebního materiálu lesních dřevin podle § 1 odst. 3 a 7 vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, v nezávislých laboratořích akreditovaných mezinárodně uznávaným postupem na testování kvality semenného a sadebního materiálu lesních dřevin.

Informaci pro webové stránky připravila: Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D. (publikováno od 22. prosince 2013)

Datum poslední revize stránky: 15. července 2019

Podrobnosti v přiloženém souboru: