Nárovcová Jarmila, Ing. Ph.D.

E-mail:
Telefon: 494 668 391
Mobil: 602 748 722
Útvar: Výzkumná stanice Opočno
Linka: 126
Web: Osobní www stránka
Funkce: Vědecký pracovník
vulhm-lide-narovcova

ING. JARMILA NÁROVCOVÁ, Ph.D. absolvovala v roce 1984 fytotechnický obor Agronomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně. V roce 2009 obhájila na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy lesnické a zemědělské univerzity v Brně disertační práci na téma Funkční morfologie a anatomie vybraného druhu dřeviny (vedoucí práce a školitelkou byla RNDr. Milena Martinková, CSc.). Do Výzkumné stanice Opočno nastoupila v roce 1998. V rámci činnosti akreditované Zkušební laboratoře č. 1175.2 „Školkařská kontrola“ zajišťuje činnosti a výkony, spojené zejména s kontrolou morfologické a fyziologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin a s ověřováním (testováním) biologické vhodnosti pěstebních obalů (sadbovačů) pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu. Široce se podílí na praktické terénní poradenské a expertizní činnosti pro vlastníky lesa. Často v jejím rámci spolupracuje také s Lesní ochrannou službou VÚLHM, v. v. i. Strnady na řešení některých aktuálních problémů ochrany lesa (např. ve spolupráci s RNDr. Marcelou Skuhravou, CSc. podrobněji popsaly Problém bejlomorky bukopupenové v lesních školkách České republiky). Těžiště její současné výzkumné činnosti spočívá v problematice inovací při pěstování krytokořenného a prostokořenného sadebního materiálu lesních dřevin pro obnovu lesa. Spoluřešiteli a účastníky výzkumných projektů (TA ČR, NAZV), orientovaných na široký okruh i jiných úkolů oboru zakládání lesních porostů, jsou přední tuzemští provozovatelé lesních školek (např. DENDRIA, s.r.o. Frýdlant; LESOŠKOLKY s.r.o. Řečany nad Labem; WOTAN FOREST, a.s. České Budějovice; LESNÍ ŠKOLKY Milevsko – Ing. Pavel Burda, Ph.D. aj.) a řada dalších spolupracujících výrobních podniků (ECOLAB Znojmo, spol. s r.o.; RAŠELINA a.s. Soběslav atd.).

Přímá koordinační a řešitelská účast na následujících výzkumných projektech, řešených nebo ukončených v posledních letech

ÚČAST NA ÚKOLECH INSTITUCIONÁLNÍ PODPORY RO0118 (2017-2019),

VÝSTUPY PROJEKTU TA04021467 (2014-2017), VÝSTUPY PROJEKTU TA04021671 (2014-2017), VÝSTUPY PROJEKTU TA03020551 (2013-2016), VÝSTUPY PROJEKTU QJ12220331 (2012-2016), VÝSTUPY PROJEKTU TA02020335 (2012-2015), VÝSTUPY PROJEKTU TH02030253 (2017-2019).

 

Datum poslední aktualizace stránky: 10. července 2019