Metodická doporučení pro školkaře 2018

Aplikované výsledky pracovníků laboratoře č. 1175.2 (2018)

Certifikované metodiky, uplatněné v praxi v roce 2018:

BALÁŠ, M. – NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V. – KUNEŠ, I. – BURDA, P. – MACHOVIČ, I. – MARTINŮ, V.: Postupy pro zalesňování degradovaných a rekultivovaných stanovišť s využitím poloodrostků a odrostků nové generace. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2018. 75 s. – Lesnický průvodce 1/2018. (Osvědčení č. 58576/2017-MZE-16222/M146 ze dne 3. října 2017) (Výstup za TA04021671) (On-line)

BALÁŠ, M. – NÁROVCOVÁ, J. – KUNEŠ, I. – NÁROVEC, V. – BURDA, P. – MACHOVIČ, I. – ŠIMERDA, L.: Použití listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesnictví. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2018. 60 s. – Lesnický průvodce 2/2018. (Osvědčení č. 62851/2017-MZE-16222/M148 ze dne 23. října 2017) (Výstup za MZE-RO0118 a QJ1220331) (On-line)

NĚMEC, P. – NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V. – DUBSKÝ, M.: Zásady pěstování jednoletých kryto-kořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51-80 cm. [Rukopis metodiky pro zahájení certifikačního řízení]. 2. doplněné vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2018. 47 s. – [ISBN 978-80-7417-165-9]. (Výstup za MZE-RO0118) In: Vulhm.cz [online]. 25. 10. 2018 [cit. 2019-02-09]. Dostupné na World Wide Web: https://www.vulhm.cz/sites/File/Rkp_Lesn_Pruv_KSM_2_web_3.pdf (On-line)

NĚMEC, P. – NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V. – DUBSKÝ, M.: Zásady pěstování jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51-80 cm. [Principles of the production of one-year-old container-grown seedlings of broadleaves of the height class 51-80 cm]. Certifikovaná metodika. 2. doplněné vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2018. 73 s. – Lesnický průvodce 8/2018. – [ISBN 978-80-7417-165-9]. (On-line)

Metodická doporučení staršího data:

2017:

NÁROVEC, V. – NĚMEC, P. – NÁROVCOVÁ, J.: Metodická doporučení pro diagnostiku půd v lesních školkách. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2017. 47 s. – Lesnický průvodce 16/2017. (Osvědčení č. 75800/2017-MZE-16222/M157 ze dne 18. prosince 2017). – ISBN 978-80-7417-158-1. (Výstup za TA04021467) (On-line)

2016:

LEUGNER, J. – MARTINCOVÁ, J. – ERBANOVÁ, E.: Provozně použitelný postup hodnocení aktuálního stavu vodního režimu sadebního materiálu smrku ztepilého a borovice lesní. Metodika pro praxi. [Příloha č. 1 závěrečné zprávy projektu „Nalezení a ověření provozně využitelné metody pro hodnocení aktuálního fyziologického stavu sadebního materiálu“. Dílčí projektový výstup z prosince 2016 pro Grantovou službu Lesů České republiky]. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2016. 16 s. – [Online] [cit. 15. března 2018]. Dostupné na World Wide Web: https://lesycr.cz/grantova-sluzba-projekt/nalezeni-a-overeni-provozne-vyuzitelne-metody-pro-hodnoceni-aktualniho-fyziologickeho-stavu-sadebniho-materialu/.

NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V. – NĚMEC, P: Optimalizace hnojení a hospodaření na půdách lesních školek. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2016. 60 s. – Lesnický průvodce 7/2016. (Výstup za TA04021467)

2015:

BURDA, P. – NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V. – KUNEŠ, I. – BALÁŠ, M. – MACHOVIČ, I.: Technologie pěstování listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2015. 56 s. – Lesnický průvodce č. 3/2015. – ISBN 978-80-7417-097-3. (Výstup za QJ1220331) (On-line)

2014:

LEUGNER, J. – JURÁSEK, A. – MARTINCOVÁ, J.: Alternativní postupy pěstování a použití sadebního materiálu smrku pro horské oblasti s akcentem na udržení nebo zvýšení podílu jedinců s klimaxovou strategií růstu. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2014. 31 s. – Lesnický průvodce 5/2014. – ISBN 978-80-7417-082-9. (On-line)

NĚMEC, P. – NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V.: Zásady pěstování jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51–80 cm. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2014. 45 s. – Lesnický průvodce 2/2014. [Osvědčení 53183/2014-MZE-16222/M86, vyd. MZe 21. 7. 2014]. (Výstup za TA02020335) (On-line)

2013:

NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V. Pěstební opatření k udržení kvality borových mlazin. [Silvicultural measures to maintain quality of young pine stands]. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2013. 32 s. – Lesnický průvodce 7/2013. – ISBN 978-80-7417-076-8. (Výstup za MZE0002070203) (On-line)

2012:

NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V.: Kritéria výběru sadebního materiálu borovice lesní pro stanoviště ohrožovaná suchem. [Criteria of selection of Scots pine planting stock for sites threatened by drought]. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2012. 36 s. – Lesnický průvodce 6/2012. – ISBN 978-80-7417-061-4. (Výstup za MZE0002070203) (On-line)

Z výchozích informací od pracovníků Zkušební laboratoře č. 1175.2 Školkařská kontrola připravovali: Jarmila Nárovcová a Václav Nárovec

Publikováno: 22. prosince 2018

Datum poslední revize stránky: 17. července 2019