Název projektu VaVaI: „Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu pro obnovu lesa“

Evidenční označení projektu VaVaI: TH02030253

Doba řešení projektu: 2017-2019

Řešitelská pracoviště: LESOŠKOLKY s. r. o. Řečany nad Labem (v roli hlavního příjemce/řešitele) a Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady – Výzkumná stanice Opočno (další účastník projektu)

Řešitelský tým (seřazeno sestupně dle abecedního pořadí příjmení členů týmu): Ing. Luďka Čížková, Ph.D. (OSVČ); Ing. Petr Martinec (Sdružení lesních školkařů ČR); Ing. J. Nárovcová, Ph.D.; Ing. V. Nárovec, CSc.; David Šimek (všichni VS Opočno); Ing. Ladislav Němec; Ing. Přemysl Němec (oba LESOŠKOLKY s. r. o. Řečany nad Labem); Martin Slovák (Kloboucká lesní s.r.o. – Velkoškolka Kladíkov)

Ohlasy z uživatelské a mediální sféry:

Anonymus 2021. Hnojivo z prachu. Horninová moučka z kamenolomu v Mirošově je registrována jako pomocná půdní látkaVia Colas [podnikový časopis; vydává Colas CZ, a. s.; vychází čtvrtletně], Březen 2021, č. 1: s. 13. In: Colas. cz [cit. 16-04-2021]; časopis býval on-line dostupný na World Wide Web: https://www.colas.cz/static/casopis/2021-01/index.html

Kostelníková J., Cafourek J., Kotrla P., Foltánek V. 2020. Sdružení lesních školkařů ČR se ohlíží za 25 lety své činnosti. Zpravodaj Agrobase [vydává Agrární komora ČR, vyšlo 27. srpen 2020], 2020, (8): 44–45. In: Akcr.cz [online]. 27. 8. 2020 [cit. 28-08-2020]. Dostupné na World Wide Web: http://www.akcr.cz/data_ak/20/a/AGRObase2008.pdf (On-line)

Přehled výsledků (dedikovaných publikací) projektu TH02030253:

(seřazeno sestupně dle abecedního pořadí příjmení autorů)

Martinec P. 2019. Je zapotřebí třídicí a jakostní morfologická kritéria u sadebního materiálu upravovat a měnit? In: Martinec P. et al. (eds.): Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. IV. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Elektronická verze sborníku z celostátního semináře. Buchlovice, 21. 5. 2019. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR: 1–2. (Výstup za TH02030253) – ISBN 978-80-906781-4-9. (On-line)

Martinec P., Nárovcová J., Nárovec V., Němec P. 2019. Vybrané aspekty zajišťování a užívání sadebního materiálu lesních dřevin pro obnovu lesa v ČR. In: Sušková M. (ed.): Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2019. Zborník referátov z medzinárodnej konferencie. Liptovský Ján, 19. – 20. 6. 2019. Snina, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky: nestránkováno. (Výstup za TH02030253) (On-line)

Martinec P., Nárovcová J., Němec P. (eds.) 2019. Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. IV. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Sborník příspěvků z celostátního semináře. Buchlovice, 21. 5. 2019. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR: 92 s. – ISBN 978-80-906781-4-9. (Výstup za TH02030253) (On-line)

Martinec P., Němec P., Nárovcová J., Nárovec V. 2019. Východiska pro pěstování sadebního materiálu lesních dřevin při současné kalamitní situaci v ČR. In: Zahradník P. (ed.): Dopady kůrovcové kalamity na vlastníky lesů. Sborník příspěvků. Praha, 5. 2. 2019. Praha, Česká lesnická společnost: 33–37. (Výstup za TH02030253) (Rukopis on-line) (Příspěvek ve sborníku)

Nárovcová J. 2018. Využití krytokořenných výpěstků buku lesního pro obnovu lesa vyšších poloh. In: Houšková K. & Mauer O. (eds.): Užití krytokořenného sadebního materiálu při obnovách lesa, zalesňování a výsadbách v krajině. Sborník příspěvků. Brno, 4. 10. 2018. [Praha], Česká lesnická společnost: 38–40. (Výstup za TH02030253) (Informace o konferenci na stránkách ČLS)

Nárovcová J., Nárovec V. 2019a. Standardní výsadbyschopný sadební materiál obvyklé obchodní jakosti – názvoslovné interpretace (1. část). Informace pro lesnickou praxi. In: Martinec P., Nárovcová J. & Němec P. (eds.): Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. IV. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Sborník příspěvků z celostátního semináře. Buchlovice, 21. 5. 2019. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR: 51–57. – ISBN 978-80-906781-4-9. (Výstup za TH02030253) (On-line)

Nárovcová J., Nárovec V. 2019b. Listnaté poloodrostky – návrh na zpětné doplnění výškového rozpětí 51–80 cm u standardů morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Náměty pro školkařskou a zalesňovací praxi. In: Martinec P., Nárovcová J. & Němec P. (eds.): Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. IV. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Sborník příspěvků z celostátního semináře. Buchlovice, 21. 5. 2019. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR: 75–82. (Výstup za TH02030253) (On-line)

Nárovcová J., Nárovec V., Němec P., Martinec P., Čížková L. 2019. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu pro obnovu lesa – klasifikace vad. [Optimization of the morphological quality of planting stock for reforestation – classification of defects]. Ověřená technologie č. CM-3/2019. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2019. 42 s. (Výstup za TH02030253)

Nárovcová J., Němec P., Martinec P., Slovák M. 2019. Morfologické odchylky, tvarové deformace a jakostní vady u nadzemních částí a kořenových systémů sadebního materiálu lesních dřevin ve školkách a v kulturách. In: Martinec P., Nárovcová J. & Němec P. (eds.): Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. IV. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Sborník příspěvků z celostátního semináře. Buchlovice, 21. 5. 2019. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR: 9–26. (Výstup za TH02030253) (On-line)

Nárovec V. 2021. Kdy příště se budou upravovat kritéria pro třídění sadebního materiálu lesních dřevin? Diskusní příspěvek. In: Kostelníková J. (ed.): Aktuální problematika lesního školkařství ČR v roce 2021. Sborník odborných příspěvků. Digitální verze. 1. vydání. Čáslav, Sdružení lesních školkařů ČR: 71–78. – ISBN 978-80-906781-9-4. (Výstup za TH02030253) In: Vulhmop.cz [online]. Publikováno: 8. 4. 2021 [cit. 08-04-2021]. Dostupné na World Wide Web: http://www.vulhmop.cz/download/Sbornik-aktualni-problematika-2021.pdf (On-line)

Nárovec V., Nárovcová J. 2019. Normativní hlediska při posuzování kvality sadebního materiálu lesních dřevin (excerpce z tuzemských technických norem). Informace pro lesnickou praxi. In: Martinec P., Nárovcová J. & Němec P. (eds.): Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. IV. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Sborník příspěvků z celostátního semináře. Buchlovice, 21. 5. 2019. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR: 59–74. (Výstup za TH02030253) (On-line)

Němec P. 2018. Využití listnatých krytokořenných semenáčků výškové třídy 51-80 cm při umělé obnově lesa. In: Martinec P. (ed.): Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. III. Současné trendy v umělé obnově lesa. Sborník příspěvků. Hlubočky-Hrubá Voda, 29. – 30. 5. 2018. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR: 32–35. (Výstup za TH02030253) (On-line)

Němec P. 2019. Problematika jakosti obchodovaného sadebního materiálu z pohledu společnosti Lesoškolky s. r. o. In: Martinec P., Nárovcová J. & Němec P. (eds.): Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. IV. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Sborník příspěvků z celostátního semináře. Buchlovice, 21. 5. 2019. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR: 3–8. (Výstup za TH02030253) (On-line)

Němec P., Nárovcová J., Nárovec V., Čížková L., Martinec P. 2019. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu pro obnovu lesa. [Optimization of the morphological quality of planting stock for reforestation]. Certifikovaná metodika. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2019. 45 s. – ISBN 978-80-906781-6-3. (Výstup za TH02030253) (On-line) In: Vulhmop.cz [online]. Publikováno 23. 9. 2019 [cit. 23-09-2019]. Dostupné na World Wide Web: http://www.vulhmop.cz/download/metodiky/Vady-smld-web.pdf

resp.  tatáž práce v aktualizované elektronické podobě ze dne 21. listopadu 2019 na webovém serveru www.vulhm.cz:

Němec P., Nárovcová J., Nárovec V., Čížková L., Martinec P. 2019. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu pro obnovu lesa. [Optimization of the morphological quality of planting stock for reforestation]. Certifikovaná metodika. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2019. 45 s. (Výstup za TH02030253) In: Vulhm.cz [online]. Publikováno 21. 11. 2019 [cit. 21-11-2019]. Dostupné na World Wide Web: https://www.vulhm.cz/files/uploads/2019/11/Vady-smld-web_2.pdf (On-line)

Související publikace řešitelů k aktuálním úkolům lesního školkařství a zalesňování (úkoly institucionální podpory RO0118):

BALÁŠ, M., NÁROVCOVÁ, J., KUNEŠ, I., NÁROVEC, V., BURDA, P., MACHOVIČ, I., ŠIMERDA, L.: Použití listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesnictví. [Use of the new generation broadleaf semi-saplings and saplings in forestry]. Certifikovaná metodika. [Osvědčení č. 62851/2017-MZE-16222/M148 ze dne 23. října 2017]. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2018. 60 s. – Lesnický průvodce 2/2018. (Výstup za MZE-RO0118 a QJ1220331)

HREUS, S., NÁROVEC, V.: Představení pomocné půdní látky Brozit – amfibolitové bazické moučky z lomu Mirošov. Informace pro lesnickou praxi. In: Kostelníková J. (ed.): Aktuální problematika lesního školkařství ČR v roce 2021. Sborník odborných příspěvků. Digitální verze. 1. vydání. Čáslav, Sdružení lesních školkařů ČR 2021: 29–34. – ISBN 978-80-906781-9-4. (Výstup za MZE-RO0118) In: Vulhmop.cz [online]. Publikováno: 8. 4. 2021 [cit. 08-04-2021]. Dostupné na World Wide Web: http://www.vulhmop.cz/download/Sbornik-aktualni-problematika-2021.pdf (On-line)

NÁROVCOVÁ, J., BALÁŠ, M., BURDA, P., KUNEŠ, I., MACHOVIČ, I.: Zkušenosti s motomanuálními výsadbami listnatých poloodrostků nové generace. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. III. Současné trendy v umělé obnově lesa. Sborník příspěvků. Hlubočky-Hrubá Voda, 29. – 30. 5. 2018. Sestavil P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2018, s. 36–41. (Výstup za MZE-RO0118)

NÁROVCOVÁ, J., BALÁŠ, M., BURDA, P., KUNEŠ, I., MACHOVIČ, I.: Zásady správné provozní praxe při pěstování poloodrostků a odrostků nové generace a při jejich užití k zakládání lesů. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. III. Současné trendy v umělé obnově lesa. Sborník příspěvků. Hlubočky-Hrubá Voda, 29. – 30. 5. 2018. Sestavil P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2018, s. 42–53. (Výstup za MZE-RO0118 a TA04021671)

NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V.: Sadební materiál lesních dřevin obchodovatelné a standardní jakosti – názvoslovné interpretace (2. část). Informace pro lesnickou praxi. In: Aktuální problematika lesního školkařství ČR v roce 2020. Sborník příspěvků z odborného semináře Školkařské dny 2020. Třebíč, 5. – 6. 2. 2020. Sestavila J. Kostelníková. Čáslav, Sdružení lesních školkařů ČR 2020, s. 63–68.  (Výstup za MZE-RO0118) (On-line)

NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V.: Vybrané zkratky s potenciálem uplatnění v segmentu lesního školkařství a zakládání lesů. Informace pro lesnickou praxi. In: Kostelníková J. (ed.): Aktuální problematika lesního školkařství ČR v roce 2021. Sborník odborných příspěvků. Digitální verze. 1. vydání. Čáslav, Sdružení lesních školkařů ČR 2021: 40–46. – ISBN 978-80-906781-9-4. (Výstup za MZE-RO0118) In: Vulhmop.cz [online]. Publikováno: 8. 4. 2021 [cit. 08-04-2021]. Dostupné na World Wide Web: http://www.vulhmop.cz/download/Sbornik-aktualni-problematika-2021.pdf (On-line)

NÁROVEC, V., NÁROVCOVÁ, J., BURDA, P., MACHOVIČ, I.: Předpoklady a příklady úspěšné obnovy lesa za využití poloodrostků a odrostků listnatých dřevin – vybrané literární prameny a elektronické zdroje. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. III. Současné trendy v umělé obnově lesa. Sborník příspěvků. Hlubočky-Hrubá Voda, 29. – 30. 5. 2018. Sestavil P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2018, s. 54–65. (Výstup za MZE-RO0118 a TA04021671)

NÁROVEC, V., NÁROVCOVÁ, J., BURDA, P., MACHOVIČ, I.: Prostokořenné poloodrostky lesních dřevin – vybrané literární prameny a elektronické zdroje. In: Martinec P. (ed.): Aktuální problematika školkařství ČR v roce 2019. Sborník příspěvků z odborného semináře Školkařské dny 2019. Lísek u Bystřice nad Pernštejnem, 12. – 13. února 2019. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2019, s. 47–53. (Výstup za MZE-RO0118 a TA04021671)

NÁROVEC, V., NÁROVCOVÁ, J., BURDA, P., MACHOVIČ, I.: Prostokořenné poloodrostky listnatých dřevin – vybrané literární prameny a elektronické zdroje. [Rekapitulace výzkumu z let 2012-2017]. In: Vulhm.cz [online]. 19. 2. 2019 [cit. 2019-06-29]. Dostupné na World Wide Web: https://www.vulhm.cz/pestovani-lesa-projekty/prostokorenne-poloodrostky-listnatych-drevin-rekapitulace-vyzkumu-z-let-2012-2017/ (On-line) (Výstup za MZE-RO0118 a TA04021671)

NĚMEC, P., NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V., DUBSKÝ, M.: Zásady pěstování jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51-80 cm. [Rukopis certifikované metodiky pro zahájení certifikačního řízení]. In: Vulhm.cz [online]. 25. 10. 2018 [cit. 2019-02-09]. Dostupné na: https://www.vulhm.cz/sites/File/Rkp_Lesn_Pruv_KSM_2_web_3.pdf (On-line) (Výstup za MZE-RO0118)

NĚMEC, P., NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V., DUBSKÝ, M.: Zásady pěstování jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51–80 cm. Certifikovaná metodika. 2. doplněné vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti: 73 s. – Lesnický průvodce 8/2018. – ISBN 978-80-7417-165-9. (Výstup za MZE-RO0118) (On-line)

Vybrané aplikované výsledky některých předcházejících i současných společných projektů:

JURÁSEK, A. – NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V.: ČSN 48 2115. Sadební materiál lesních dřevin. [Forest tree species planting stock. Czech standard CSN 48 2115]. Praha, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 2012. 23 s. (Výstup za TA02020335)

JURÁSEK, A. – NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V.: Změny ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin v rámci revize provedené v roce 2012. In: Aktuální problematika lesního školkařství České republiky v r. 2012. Sborník referátů přednesených na semináři uspořádaném ve dnech 27. – 28. listopadu 2012 Sdružením lesních školkařů ČR pod odbornou záštitou a s finančním přispěním Ministerstva zemědělství ČR, úseku lesního hospodářství. Kutná Hora [Hotel U Kata]. Sest. V. Foltánek. Brno, Tribun EU 2012, s. 35–38. (Výstup za MZE0002070203 a za TA02020335)

NÁROVCOVÁ, J.: Katalog obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin. In: Aktuální problémy pěstování lesa. Sborník přednášek odborného semináře. Opočno, 28. listopadu 2013. Sest. J. Novák a kol. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – VS Opočno 2013, s. 12–13. [ISBN 978-80-7417-070-6]. (Ke stažení je celý sborník k dispozici na stránce „Sborníky“, tj. https://www.vulhm.cz/aktivity/vydavatelska-cinnost/sborniky-a-dalsi-publikace/).

NÁROVCOVÁ, J.: Morfologické charakteristiky standardních jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51–80 cm. [Morphological characteristics of standard one-year container-grown seedlings of broadleaved tree species of the height class 51–80 cm]. Zprávy lesnického výzkumu, 60, 2015, č. 3, s. 165–170. (Výstup za TA02020335) (On-line)

NÁROVEC, V.: Prověřování kvality zdroje závlahové vody v lesních školkách. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. I. Vybrané problémy lesního semenářství a školkařství. Sborník příspěvků. Třeboň-Vlčí luka, 22. 6. 2016. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2016, s. 54–59. (Výstup za TA02020335) (On-line)

NÁROVEC, V., NÁROVCOVÁ, J.: Měnící se požadavky na morfologickou kvalitu školkařských výpěstků a na stabilizaci půdní úrodnosti v lesních školkách. Náměty pro školkařskou a zalesňovací praxi. In: Martinec P., Nárovcová J. & Němec P. (eds.): Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. IV. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Sborník příspěvků z celostátního semináře. Buchlovice, 21. 5. 2019. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2019, s. 83–90. (Výstup za TH04030346) (On-line)

NĚMEC, P.: Lesní semenářství jako předpoklad rozvoje moderních školkařských technologií pohledem obchodní společnosti LESOŠKOLKY s. r. o. Řečany nad Labem. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. I. Vybrané problémy lesního semenářství a školkařství. Sborník příspěvků. Třeboň-Vlčí luka, 22. 6. 2016. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2016, s. 44–53. (Výstup za TA02020335) (On-line)

NĚMEC, P.: Možnosti dlouhodobého a krátkodobého skladování sadebního materiálu lesních dřevin v klimatizovaných skladech. In: Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. II. Intenzifikační opatření v lesních školkách. Sborník příspěvků. Řečany nad Labem, 6. 9. 2016. Sest. P. Martinec. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2016, s. 11–16. (Plenární prezentace k dispozici on-line)

NĚMEC, P.: Problematika pěstování krytokořenných listnatých semenáčků a sazenic na vzduchovém polštáři. In: Semenáček nebo sazenice? Problém listnatého krytokořenného sadebního materiálu. Sborník příspěvků. Brandýs nad Labem, 5. 10. 2016. Sest. P. Draštík a P. Češka. Praha, Česká lesnická společnost 2016, s. 11-13. (Výstup za TA02020335)

NĚMEC, P.: Možnosti dlouhodobého a krátkodobého skladování sadebního materiálu lesních dřevin v klimatizovaných skladech. In: Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2017. Zborník príspevkov. Liptovský Ján, 20. a 21. júna 2017. Ed. M. Sušková. Snina, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky 2017, nestránkováno.

NĚMEC, P. – NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V.: Zásady pěstování jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51–80 cm. [Principles of the production of one-year container-grown seedlings of broadleaves of the height class 51–80 cm]. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2014. 45 s. – Lesnický průvodce 2/2014. [Osvědčení 53183/2014-MZE-16222/M86, vyd. MZe 21. 7. 2014]. (Výstup za TA02020335) (On-line)

NĚMEC, P. – NÁROVCOVÁ, J. – NÁROVEC, V.: Pěstování jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51–80 cm. [The production of one-year container-grown seedlings of broadleaves of the height class 51–80 cm]. Ověřená technologie č. 1/2015/15. Řečany nad Labem, Lesoškolky 2015. Nestr. (Výstup za TA02020335)

Poznámka:
Citované práce jsou publikačními a aplikovanými výsledky řešení výzkumného projektu „Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu pro obnovu lesa“ (TH02030253). Tento projekt v letech 2017-2019 finančně podpořila Technologická agentura ČR, a to v rámci 2. veřejné soutěže „Programu EPSILON“. Publikace jsou dostupné v elektronické podobě především na webových serverech spolupracujících řešitelských pracovišť, popř. jsou na vyžádání k dispozici v knihovně VS Opočno, v Lesnickém informačním centru nebo u individuálních vydavatelů (Česká lesnická společnost a jiní).

Informace o projektových výstupech připravil: Václav Nárovec

Datum poslední aktualizace stránky: 22. dubna 2024