Vědecká konference – Brno, 4. října 2018

Česká lesnická společnost (ČLS) pořádala dne 4. října 2018 v Brně-Pisárkách mezinárodní vědeckou konferenci s názvem Užití krytokořenného sadebního materiálu při obnovách lesa, zalesňování a výsadbách v krajině. Konference byla jedním z plánovaných výsledků (výstupů) výzkumného projektu QJ1520080 Optimalizace umělé obnovy lesa v České republice, kterou v letech 2015-2018 finančně podpořila Národní agentura pro zemědělský výzkum, a to v rámci Programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2014-2018 (NAZV-KUS). Řešitelským pracovištěm projektu QJ1520080 jsou Mendelova univerzita v Brně (prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.) a společnost LESCUS Cetkovice, s. r. o. (Ing. Martin Rozmánek). Organizačními garanty akce byli Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D. a Ing. Josef Lenoch, Ph.D. z ČLS.

Ve sborníku příspěvků, který Česká lesnická společnost z této akce vydala (ISBN 978-80-02-02820-8), byl publikován i příspěvek zástupce ZL ŠK (Výzkumná stanice Opočno). V něm jsou zhodnoceny praktické zkušenosti pracovníků zkušební laboratoře a vlastníků lesa z oblasti Orlických a Krušných hor s krytokořennými školkařskými výpěstky buku lesního při obnově lesa (v referátu je uvedeno odrůstání zkušebních výsadeb z let 2003 a 2005):


Nárovcová, J. (2018): Využití krytokořenných výpěstků buku lesního pro obnovu lesa vyšších poloh. In: Užití krytokořenného sadebního materiálu při obnovách lesa, zalesňování a výsadbách v krajině. Sborník příspěvků. Brno, 4. října 2018. Sest. (eds.) K. Houšková a O. Mauer. [Praha], Česká lesnická společnost 2018, s. 38-40.


Perspektivy dalšího rozvoje pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevn v tuzemských lesních školkách na konferenci analyzoval zástupce Sdružení lesních školkařů České republiky:

Martinec, P. (2018): Možnosti (limity) pěstování krytokořenného sadebního materiálu v lesních školkách České republiky. In: Užití krytokořenného sadebního materiálu při obnovách lesa, zalesňování a výsadbách v krajině. Sborník příspěvků. Brno, 4. října 2018. Sest. (eds.) K. Houšková a O. Mauer. [Praha], Česká lesnická společnost 2018, s. 84-89.

Obsah sborníku doplňují také odborné příspěvky, popisující praktické zkušenosti představitelů lesnické provozní praxe s krytokořenným sadebním materiálem lesních dřevin u nás i ve státech střední Evropy:

Šebek, V. (2018): Praktické poznatky s krytokořenným sadebním materiálem z pohledu společnosti Uniles. … s. 77-83.

Charvát, R. (2018): Využití krytokořenného sadebního materiálu z pohledu lesnické praxe. … s. 73-76

Češka, P. (2018): Výsledky užití krytokořenného sadebního materiálu u VLS. … s. 68-72.

Igler, B. (2018): The use of containerized seedlings in forestry in Austria. … s. 60. [Referát v rozsahu 4 stran byl ke sborníku dodatečně přiložen na 2 vložených listech. Text příspěvku je v angličtině].

Tučeková, A., Repáč, I. (2018): Výsledky využitia krytokorenného sadbového materiálu pri obnove lesa na Slovensku. … s. 51-59.

Śliwa, S. (2018): The use of containerized seedlings in forestry in Poland. … s. 48-50. [Text příspěvku je publikován v polštině].


Datum poslední aktualizace stránky: 10. dubna 2021

(sr)