Publikace pro lesní školkaře 4. část

Výběr z publikací pracovníků VS Opočno (4. část):

Níže je uvedený seznam cca šedesáti aplikačních výsledků, který je individuálním (subjektivním) výběrem z mnohem širší množiny publikačních výstupů pro školkařskou praxi vzniklých na Výzkumné stanice Opočno. Týkají se především fragmentů (dílčích témat) lesního školkařství a zakládání lesních porostů a zahrnují i některé vybrané expertizní aktivity pracovníků Výzkumné stanice Opočno –  Zkušební laboratoře č. 1175.2 Školkařská kontrola). Práce jsou určené  pro úzce ohraničenou uživatelskou (aplikační) sféru či podoblast VaVaI a vznikly v letech 2012–2023 ze společného řešení resortních výzkumných úkolů Ministerstva zemědělství (MZe), z realizací přidělených grantů od Technologické agentury České republiky (TAČR), popř. vycházely z naplňování závazných zadání (přihlášek projektů) od Národní agentury pro zemědělský výzkum (NAZV):


2023:

Hreus S., Nárovec V., Nárovcová J. 2023. Vybrané aspekty zúrodňování půd v lesních školkách pomocí bazických silikátových hornin. In: Kostelníková J. (ed.): Aktuální problematika lesního školkařství ČR v roce 2023. Sborník příspěvků ze semináře. Třemošnice-Starý Dvůr, 7. června 2023. Čáslav, Sdružení lesních školkařů ČR: 14–17. – ISBN [on-line] 978-80-908196-4-1.  (Výstup za TH04030346 a MZE-RO0123) (Sborník on-line)

Nárovcová J. 2023. Testování pěstebních obalů pro krytokořenný sadební materiál lesních dřevin. In: Kostelníková J. (ed.): Aktuální problematika lesního školkařství ČR v roce 2023. Sborník příspěvků ze semináře. Třemošnice-Starý Dvůr, 7. června 2023. Čáslav, Sdružení lesních školkařů ČR: 26–30.  – ISBN [on-line] 978-80-908196-4-1. (Výstup za institucionální podporu; MZE-RO0123) (Sborník on-line)


2022:

Kuneš I., Baláš M., Burda P., Gallo J., Nárovcová J. 2022. Poloodrostky a odrostky nové generace na specifických lesních stanovištích: shrnutí vybraných poznatků. In: Sušková M. (ed.): Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2022. Zborník príspevkov. Liptovský Ján, 29. – 30. 6. 2022. Liptovský Mikuláš-Iľanovo, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky: nestr. (Výstup za TA04021671) (Sborník on-line)

Nárovcová J. 2022. Etapy rozvoje Zkušební laboratoře Školkařská kontrola. In: Kostelníková J. (ed.): Aktuální problematika lesního školkařství ČR v roce 2022. Sborník odborných příspěvků. Čáslav, Sdružení lesních školkařů ČR: 41–45. – ISBN [print] 978-80-908196-0-3; ISBN [on-line] 978-80-908196-1-0. (Výstup za MZE-RO0118) (Sborník on-line)

Nárovcová J., Nárovec V. 2022. Vybrané aktivity Výzkumné stanice Opočno na úseku inovací systémů hnojení půd v lesních školkách. In: Kostelníková J. (ed.): Aktuální problematika lesního školkařství ČR v roce 2022. Sborník odborných příspěvků. Čáslav, Sdružení lesních školkařů ČR: 46–51. – ISBN [print] 978-80-908196-0-3; ISBN [on-line] 978-80-908196-1-0. (Výstup za TH02030785 a MZE-RO0118) (Sborník on-line)

Nárovcová J., Nárovec V., Němec P. 2022. Optimalizace systémů hnojení a hospodaření na půdách lesních školek. [Optimization of fertilization and soil management systems in forest tree nurseries]. Certifikovaná metodika. (Osvědčení č. MZE-67234/2022-16222/M249 ze dne 25. 11. 2022). 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti: 59 s. – Lesnický průvodce 6/2022. (Výstup za TH04030346) – ISBN 978-80-7417-241-0. (On-line k dispozici na stránkách LIC)

Nárovcová J., Němec P. 2022. Pěstování vybraných kultur zeleného hnojení v lesních školkách. In: Sušková M. (ed.): Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2022. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Liptovský Ján, 29. – 30. 6. 2022. Liptovský Mikuláš-Iľanovo, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky: Nestr. (Výstup za TH04030346) (Sborník on-line)

Skoták V., Kamler J., Nárovcová J. 2022. Metodika preventivních opatření proti škodám prasetem divokým na sazenicích dřevin. [Certifikovaná metodika]. 1. vydání. Brno, Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta: 24 s. In: Vulhmop.cz [online]. Dostupné na World Wide Web: http://www.vulhmop.cz/download/metodiky/metodika-TH04030444-web.pdf [cit. 2023-04-26]. (Výstup za TH04030444) (Metodika on-line)


2021:

Nárovcová J. (ed.). 2021. Ověření změny obsahu živin v sazenicích po výsadbě po přihnojení pomalu rozpustnými hnojivy včetně zachycení růstové reakce do 2 let po výsadbě. [Redakčně upravená závěrečná zpráva a souhrnný realizační výstup projektového zadání č. 085 Grantové služby Lesů České republiky; březen 2021]. Hradec Králové, Lesy České republiky [Zhotovitel: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice Opočno]: 136 s. (Výstup za GS-LCR-085) (On-line)

Nárovcová J., Nárovec V. 2021. Vybrané zkratky s potenciálem uplatnění v segmentu lesního školkařství a zakládání lesů. Informace pro lesnickou praxi. In: Kostelníková J. (ed.): Aktuální problematika lesního školkařství ČR v roce 2021. Sborník odborných příspěvků. Čáslav, Sdružení lesních školkařů ČR: 40–46. – ISBN 978-80-906781-8-7. (Výstup za MZE-RO0118) (Sborník on-line) (Tisková a on-line podoba 2.  verze sborníku s odlišnou paginací od České technologické platformy pro zemědělství: s. 36–41)

též In: Ctpz.cz [online]. Publikováno: 14. 6. 2021 [cit. 2022-03-04]. Dostupné na World Wide Web: https://www.ctpz.cz/media/upload/1623673051_12-lesni-skolky-sbornik-2.pdf

Nárovcová J., Nárovec V., Němec P. 2021. Metodická doporučení pro pěstování kultur zeleného hnojení v lesních školkách. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti: 62 s. – Lesnický průvodce 6/2021. (Výstup za TH04030346) (On-line)


2020:

Nárovcová J., Nárovec V. 2020. Sadební materiál lesních dřevin obchodovatelné a standardní jakosti – názvoslovné interpretace (2. část). Informace pro lesnickou praxi. In: Aktuální problematika lesního školkařství ČR v roce 2020. Sborník příspěvků z odborného semináře Školkařské dny 2020. Třebíč, 5. – 6. 2. 2020. Sestavila J. Kostelníková. Čáslav, Sdružení lesních školkařů ČR 2020, s. 63–68.  (Výstup za MZE-RO0118) (On-line)

Nárovcová J., Nárovec V., Dubský M., Reich J., Valenta J. 2020. Efektivní užití nových granulovaných směsných hnojiv typu NKMg v lesních školkách. Certifikovaná metodika. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice: 30 s. In: Vulhmop.cz [online]. Publikováno: 28. 12. 2020 [cit. 28-12-2020]. Dostupné na World Wide Web: http://www.vulhmop.cz/download/metodiky/Web-hnojivo-NKMg-zzw.pdf (Výstup za TH02030785) (On-line)

Valenta J., Šlemenda P., Tupec D., Nárovcová J., Nárovec V., Dubský M., Reich J. 2020. Granulované hnojivo typu NKMg pro lesní školky. Zapsaný užitný vzor č. CZ 34690. Datum zápisu užitného vzoru 22. 12. 2020. Praha, Úřad průmyslového vlastnictví: 6 s.  (Výstup za TH02030785)


2019:

Martinec P., Nárovcová J., Němec P. (eds.) 2019. Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. IV. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Sborník příspěvků z celostátního semináře. Buchlovice, 21. 5. 2019. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR. 92 s. – ISBN 978-80-906781-4-9. (Výstup za TH02030253) (Sborník on-line)

Martinec, P., Němec, P., Nárovcová, J., Nárovec, V. (2019): Východiska pro pěstování sadebního materiálu lesních dřevin při současné kalamitní situaci v ČR. In: Zahradník P. (ed.): Dopady kůrovcové kalamity na vlastníky lesů. Sborník příspěvků. Praha, 5. 2. 2019. Praha, Česká lesnická společnost 2019, s. 33–37. (Výstup za TH02030253) (Rukopis on-line) (Příspěvek ve sborníku)

Martinec, P., Nárovcová, J., Nárovec, V., Němec, P. (2019): Vybrané aspekty zajišťování a užívání sadebního materiálu lesních dřevin pro obnovu lesa v ČR. In: Sušková M. (ed.): Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2019. Zborník referátov z medzinárodnej konferencie. Liptovský Ján, 19. – 20. 6. 2019. Snina, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky 2019, nestránkováno. (Výstup za TH02030253) (On-line)

Nárovcová, J., Nárovec, V. (2019a): Standardní výsadbyschopný sadební materiál obvyklé obchodní jakosti – názvoslovné interpretace (1. část). Informace pro lesnickou praxi. In: Martinec P., Nárovcová J. & Němec P. (eds.): Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. IV. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Sborník příspěvků z celostátního semináře. Buchlovice, 21. 5. 2019. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2019, s. 51–57. – ISBN 978-80-906781-4-9. (Výstup za TH02030253) (On-line)

Nárovcová, J., Nárovec, V. (2019b): Listnaté poloodrostky – návrh na zpětné doplnění výškového rozpětí 51–80 cm u standardů morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Náměty pro školkařskou a zalesňovací praxi. In: Martinec P., Nárovcová J. & Němec P. (eds.): Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. IV. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Sborník příspěvků z celostátního semináře. Buchlovice, 21. 5. 2019. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2019, s. 75–82. (Výstup za TH02030253) (On-line)

Nárovcová, J., Němec, P., Martinec, P., Slovák, M. (2019): Morfologické odchylky, tvarové deformace a jakostní vady u nadzemních částí a kořenových systémů sadebního materiálu lesních dřevin ve školkách a v kulturách. In: Martinec P., Nárovcová J. & Němec P. (eds.): Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. IV. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Sborník příspěvků z celostátního semináře. Buchlovice, 21. 5. 2019. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2019, s. 9–26. (Výstup za TH02030253) (On-line)

Nárovec, V., Nárovcová, J. (2019a): Normativní hlediska při posuzování kvality sadebního materiálu lesních dřevin (excerpce z tuzemských technických norem). Informace pro lesnickou praxi. In: Martinec P., Nárovcová J. & Němec P. (eds.): Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. IV. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Sborník příspěvků z celostátního semináře. Buchlovice, 21. 5. 2019. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2019, s. 59–74. (Výstup za TH02030253) (On-line)

Nárovec, V., Nárovcová, J. (2019b): Měnící se požadavky na morfologickou kvalitu školkařských výpěstků a na stabilizaci půdní úrodnosti v lesních školkách. Náměty pro školkařskou a zalesňovací praxi. In: Martinec P., Nárovcová J. & Němec P. (eds.): Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. IV. Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Sborník příspěvků z celostátního semináře. Buchlovice, 21. 5. 2019. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2019, s. 83–90. (Výstup za TH04030346) (On-line)

Nárovec, V., Nárovcová, J., Burda, P., Machovič, I. (2019a): Prostokořenné poloodrostky listnatých dřevin – vybrané literární prameny a elektronické zdroje. [Rekapitulace výzkumu z let 2012-2017]. In: Vulhm.cz [online]. Publikováno 19. 2. 2019 [cit. 22-10-2019]. Dostupné na World Wide Web: https://www.vulhm.cz/prostokorenne_poloodrostky_listnatych_drevin (Výstup za MZE-RO0118 a TA04021671) (On-line)

Nárovec, V., Nárovcová, J., Burda, P., Machovič, I. (2019b): Prostokořenné poloodrostky lesních dřevin – vybrané literární prameny a elektronické zdroje. In: Martinec P. (ed.): Aktuální problematika školkařství ČR v roce 2019. Sborník příspěvků z odborného semináře Školkařské dny 2019. Lísek u Bystřice nad Pernštejnem, 12. – 13. února 2019. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2019, s. 47–53. (Výstup za MZE-RO0118 a TA04021671) (Sborník on-line)

Němec, P., Nárovcová, J., Nárovec, V., Čížková, L., Martinec, P. (2019): Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu pro obnovu lesa. Certifikovaná metodika. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice 2019. 45 s. – ISBN 978-80-906781-6-3. (Výstup za TH02030253) In: Vulhmop.cz [online]. Publikováno 23. 9. 2019 [cit. 23-09-2019]. Dostupné na World Wide Web: http://www.vulhmop.cz/download/metodiky/Vady-smld-web.pdf  (On-line)


2018:

Baláš, M., Nárovcová, J., Nárovec, V., Kuneš, I., Burda, P., Machovič, I., Martinů, V. (2018): Postupy pro zalesňování degradovaných a rekultivovaných stanovišť s využitím poloodrostků a odrostků nové generace. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2018. 75 s. – Lesnický průvodce 1/2018. (Výstup za TA04021671) (On-line)

Baláš, M., Nárovcová, J., Kuneš, I., Nárovec, V., Burda, P., Machovič, I., Šimerda, L. (2018): Použití listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesnictví. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2018. 59 s. – Lesnický průvodce 2/2018. – ISBN 978-80-7417-146-8. (Výstup za MZE-RO0118 a QJ1220331) (On-line)

Nárovcová, J. (2018): Využití krytokořenných výpěstků buku lesního pro obnovu lesa vyšších poloh. In: Houšková K. & Mauer O. (eds.): Užití krytokořenného sadebního materiálu při obnovách lesa, zalesňování a výsadbách v krajině. Sborník příspěvků. Brno, 4. 10. 2018. [Praha], Česká lesnická společnost 2018, s. 38–40. (Výstup za TH02030253) (Informace o konferenci na stránkách ČLS)

Nárovcová, J., Baláš, M., Burda, P., Kuneš, I., Machovič, I. (2018a): Zkušenosti s motomanuálními výsadbami listnatých poloodrostků nové generace. In: Martinec P. (ed.): Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. III. Současné trendy v umělé obnově lesa. Sborník příspěvků. Hlubočky-Hrubá Voda, 29. – 30. 5. 2018. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2018, s. 36–41. (Výstup za MZE-RO0118 a TA04021671) (Sborník on-line)

Nárovcová, J., Baláš, M., Burda, P., Kuneš, I., Machovič, I. (2018b): Zásady správné provozní praxe při pěstování poloodrostků a odrostků nové generace a při jejich užití k zakládání lesů. In: Martinec P. (ed.): Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. III. Současné trendy v umělé obnově lesa. Sborník příspěvků. Hlubočky-Hrubá Voda, 29. – 30. 5. 2018. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2018, s. 42–53. (Výstup za MZE-RO0118 a TA04021671) (Sborník on-line)

Nárovcová, J., Leugner, J. (2016): ČSN 48 2118. Inventarizace sadebního materiálu lesích dřevin ve školkách. [Inventory of planting stock in forest nurseries]. Česká technická norma. Praha, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 2016. 15 s.

Nárovec, V., Nárovcová, J., Burda, P., Machovič, I. (2018): Předpoklady a příklady úspěšné obnovy lesa za využití poloodrostků a odrostků listnatých dřevin – vybrané literární prameny a elektronické zdroje. In: Martinec P. (ed.): Moderní školkařské technologie a jejich využití v lesnictví. III. Současné trendy v umělé obnově lesa. Sborník příspěvků. Hlubočky-Hrubá Voda, 29. – 30. 5. 2018. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2018, s. 54–65. (Výstup za MZE-RO0118 a TA04021671) (Sborník on-line)

Němec, P., Nárovcová, J., Nárovec, V., Dubský, M. (2018): Zásady pěstování jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51–80 cm. Certifikovaná metodika. 2. doplněné vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2018. 73 s. – Lesnický průvodce 8/2018. – ISBN 978-80-7417-165-9. (Výstup za MZE-RO0118) (On-line)


2017:

Burda, P., Nárovcová, J., Nárovec, V. (2017): Zakládání a obnova lesa za využití poloodrostků a odrostků listnatých dřevin je nadále aktuální téma – vybrané literární prameny a elektronické zdroje. In: Martinec P. (ed.): Hospodaření s půdou ve školkařských provozech. Sborník příspěvků z celorepublikového semináře. Třebíč a Čikov, 14. a 15. června 2017. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2017, s. 65–69. (Výstup za TA04021671) (Sborník on-line)

Nárovcová, J., Baláš, M. (2017): Výsadby listnatých poloodrostků a odrostků pomocí přenosného motorového jamkovače. In: Sušková M. (ed.): Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2017. Zborník príspevkov. Liptovský Ján, 20. a 21. júna 2017. Snina, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky 2017, nestránkováno. (Výstup za TA04021671) (Sborník on-line)

Nárovcová, J., Němec, P. (2017): Kultury zeleného hnojení v soustavách hospodaření na půdách lesních školek. In: Martinec P. (ed.): Hospodaření s půdou ve školkařských provozech. Sborník příspěvků z celorepublikového semináře. Třebíč a Čikov, 14. a 15. června 2017. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2017, s. 41–48. (Výstup za TA04021467) (Sborník on-line)

Nárovec, V., Nárovcová, J., Dubský, M. (2017): Užitné vlastnosti lesnických pěstebních substrátů s podílem tmavé rašeliny – ohlédnutí do minulosti a shrnutí certifikované metodiky. In: Martinec P. (ed.): Hospodaření s půdou ve školkařských provozech. Sborník příspěvků z celorepublikového semináře. Třebíč a Čikov, 14. a 15. června 2017. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2017, s. 55–64. (Výstup za TA0302551) (Sborník on-line)

Nárovec, V., Němec, P., Nárovcová, J. (2017): Metodická doporučení pro diagnostiku půd v lesních školkách. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2017. 48 s. – Lesnický průvodce 16/2017. (Výstup za TA04021467) (On-line)

Němec, P., Nárovec, V., Nárovcová, J. (2017): Odběry půdních vzorků při agrochemické půdní kontrole v podmínkách společnosti Lesoškolky s. r. o. Řečany nad Labem. In: Martinec P. (ed.): Hospodaření s půdou ve školkařských provozech. Sborník příspěvků z celorepublikového semináře. Třebíč a Čikov, 14. a 15. června 2017. Tečovice, Sdružení lesních školkařů ČR 2017, s. 49–54. (Výstup za TA04021467) (Sborník on-line)


2016:

Baláš, M., Kuneš, I., Nárovcová, J. (2016): Zkušenosti s použitím přenosného motorového jamkovače při zakládání lesa. [Experience with the use of earth auger for tree planting]. Zprávy lesnického výzkumu, 61, 2016, č. 4, s. 262–270. (Výstup za QJ1220331) (On-line)

Burda, P., Nárovcová, J., Šimerda, L. (2016): Praktická doporučení při umělé obnově lesa prostokořenným sadebním materiálem. Praktická příručka pro vlastníky a správce lesa. Milevsko, vlastním nákladem Ing. Pavel Burda, Ph.D. – Lesní školky 2016. 22 s. (Výstup za QJ1220331) (On-line)

Dubský, M., Šrámek, F., Nárovec, V., Nárovcová, J. (2016): Rašelinové substráty s podílem tmavé rašeliny – jejich vlastnosti a použití. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Průhonice, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví. 34 s. – ISBN 978-80-87674-19-2. (Výstup za TA0302551) (On-line)

Jurásek, A., Leugner, J., Nárovcová, J., Souček, J., Špulák, O. (2016): Optimalizace minimálních hektarových počtů jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin na jeden hektar pozemku při obnově lesa a zalesňování. Podklady pro novelu vyhlášky č. 139/2004 Sb. (přílohy č. 6 stanovující minimální počty jedinců dřevin na hektar pozemku při obnově lesa a zalesňování), kterou se provádí příslušná ustanovení zákona o lesích č. 289/1995 Sb. Praha, Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů 2016. (Výstup za QJ1530298) (Odkaz na RIV)

Martinů, V., Nárovcová, J., Nárovec, V., Kuneš, I., Baláš, M., Machovič, I., Burda, P. (2016): Speciální dlouhodobě působící hnojivo s humitanem draselným pro využití v lesním hospodářství. Užitný vzor č. 30138. Zapsáno 13. 12. 2016. Praha, Úřad průmyslového vlastnictví. Majitelé: ECOLAB Znojmo, s. r. o; VÚLHM, v. v. i.; ČZU v Praze; Ing. Pavel Burda, Ph.D.; DENDRIA, s. r. o., Frýdlant. (Výstup za TA04021671) (Odkaz na RIV)

Nárovcová, J. (2016): Růst jednoletých krytokořenných semenáčků výškové třídy 51–80 cm v období 3 roky po výsadbě. [Growth of one-year container-grown seedlings of height class 51–80 cm three years after planting]. Zprávy lesnického výzkumu, 61, 2016, č. 4, s. 290–297. (Výstup za TA02020335) (On-line)

Nárovcová, J., Nárovec, V. (2016): Zjišťování parametrů půdní úrodnosti v lesním školkařství České republiky. In: Sušková M. (ed.): Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2016. Zborník príspevkov. Liptovský Ján, 22. a 23. júna 2016. Snina, Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky 2016, nestránkováno. (Výstup za TA04021467) (On-line) (Sborník příspěvků na stránkách vydavatele)

Nárovcová, J., Nárovec, V., Němec, P. (2016): Optimalizace hnojení a hospodaření na půdách lesních školek. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2016. 60 s. – Lesnický průvodce 7/2016. (Výstup za TA04021467) (On-line)


2015:

Burda, P., Nárovcová, J., Nárovec, V., Kuneš, I., Baláš, M., Machovič, I. (2015a): Technologie pěstování listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2015. 56 s. – Lesnický průvodce 3/2015. – ISBN 978-80-7417-097-3. (Výstup za QJ1220331) (On-line)

Burda, P., Nárovcová, J., Nárovec, V., Kuneš, I., Baláš, M., Machovič, I. (2015b): Technology for production of new generation semisaplings and saplings of broadleaves in forest nurseries – summary of certified methodology. [Technologie pěstování listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách – souhrn certifikované metodiky]. In: Houšková K. & Černý J. (eds.): Proceedings of Central European silviculture. Křtiny, 2. 9. – 4. 9. 2015. Brno, Mendelova univerzita v Brně 2015, s. 9–18. – ISBN 978-80-7509-308-3. (Výstup za QJ1220331)

Nárovcová, J. (2015): Morfologické charakteristiky standardních jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51–80 cm. [Morphological characteristics of standard one-year container-grown seedlings of broadleaved tree species of the height class 51–80 cm]. Zprávy lesnického výzkumu, 60, 2015, č. 3, s. 165–170. (Výstup za TA02020335) (On-line)

Němec, P., Nárovcová, J., Nárovec, V. (2015): Pěstování jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51–80 cm. [The production of one-year container-grown seedlings of broadleaves of the height class 51–80 cm]. Ověřená technologie č. 1/2015/15. Řečany nad Labem, Lesoškolky 2015. Nestr. (Výstup za TA02020335)

Šrámek, F., Dubský, M., Janoušek, J., Horňák, P., Nárovec, V., Nárovcová, J. (2015): Substrát s podílem tmavé rašeliny pro pěstování krytokořenné sadby lesních dřevin. Užitný vzor č. 28708. Praha, Úřad průmyslového vlastnictví: 2 s. [Číslo přihlášky: 2015-31440. Datum zápisu do rejstříku: 13. 10. 2015. Číslo zápisu: 28708. Majitelé: Průhonice, VÚKOZ; Rašelina a. s., Soběslav II; Jíloviště, VÚLHM]. (Výstup za TA03020551) (Výpis z databáze patentů a užitných vzorů) (On-line)


2014:

Nárovcová, J., Kuneš, I. (2014): Půdní vrták, zamezující ohlazování stěn sadebních jamek. Užitný vzor č. 26570 zapsaný Úřadem průmyslového vlastnictví dne 06. 03. 2014. Majitel: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Jíloviště; Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha-Suchdol. (Výstup za QJ1220331)

Nárovcová, J., Nárovec, V. (2014): Vývoj požadavků na půdy v lesních školkách. In: Pacovský M. (ed.): Malé lesní školky, ano či ne? Sborník referátů přednesených na odborném semináři středočeské regionální organizace SVOL v ČR. Jemniště, 10. září 2014. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2014, s. 16–23. – ISBN 978-80-7458-060-4. (Výstup za TA04021467) (On-line)

Němec, P., Nárovcová, J., Nárovec, V. (2014): Zásady pěstování jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51-80 cm. [Principles of the production of one-year-old container-grown seedlings of broadleaves of the height class 51-80 cm]. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2014. 45 s. – Lesnický průvodce 2/2014. – ISBN 978-80-7417-080-5. (Výstup za TA02020335) (On-line)


2013:

Dubský, M., Šrámek, F., Nárovec, V., Nárovcová, J. (2013): Požadavky na fyzikální a chemické vlastnosti organických pěstebních substrátů používaných při výrobě krytokořenného materiálu lesních dřevin. In: Češka P. & Draštík P. (eds.): Certifikace PEFC – trvale udržitelné hospodaření v lesích ČR. Krytokořenný sadební materiál. Sborník referátů. Praha, Česká lesnická společnost 2013, s. 18–30. (Výstup za TA0302551) (On-line)

Nárovcová, J. (2013a): Katalog obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin. In: Novák J., Slodičák M. & Kacálek D. (eds.): Aktuální problémy pěstování lesa. Sborník přednášek odborného semináře. Opočno, 28. 11. 2013. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice Opočno 2013, s. 12–13. [ISBN 978-80-7417-070-6]. In: Vulhm.cz [online]. Dostupné na World Wide Web: https://www.vulhm.cz/sborniky_a_dalsi_publikace [cit. 22-10-2019]. (Výstup za MZE0002070203) (Sborník on-line)

Nárovcová, J. (2013b): Poloodrostky a odrostky nové generace. In: Novák J., Slodičák M. & Kacálek D. (eds.): Aktuální problémy pěstování lesa. Sborník přednášek odborného semináře. Opočno, 28. 11. 2013. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice Opočno 2013, s. 9–11. [ISBN 978-80-7417-070-6]. In: Vulhm.cz [online]. Dostupné na World Wide Web: https://www.vulhm.cz/sborniky_a_dalsi_publikace [cit. 22-10-2019]. (Výstup za MZE0002070203) (Sborník on-line)

Nárovcová, J., Nárovec, V. (2013a): Pěstební opatření k udržení kvality borových mlazin. [Silvicultural measures to maintain quality of young pine stands]. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2013. 32 s. – Lesnický průvodce 7/2013. – ISBN 978-80-7417-076-8. (Výstup za MZE0002070203) (On-line)

Nárovcová, J., Nárovec, V. (2013b):. Netvárnost borovic v nejmladších kulturách východního Polabí. In: Novák J., Slodičák M. & Kacálek D. (eds.): Aktuální problémy pěstování lesa. Sborník přednášek odborného semináře. Opočno, 28. 11. 2013. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice Opočno 2013, s. 14–17. – ISBN 978-80-7417-070-6. (Výstup za MZE0002070203) (Sborník on-line)


2012:

Jurásek, A., Mauer, O., Nárovcová, J., Nárovec, V. (2012): ČSN 48 2115. Sadební materiál lesních dřevin. Česká technická norma. [Forest tree species planting stock. Czech standard CSN 48 2115]. Praha, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 2012. 23 s.

Jurásek, A., Nárovcová, J. (2012): Použití krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin pro obnovu lesa pěstovaného v lesních školkách v biologicky ověřených typech obalů. [Use of forest nursery planting stock from biologically verified containers for reforestation]. Ověřená technologie č. 1/2012. [Další účastník projektu: Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové]. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2012. Nestr. (Ocenění… z roku 2014)

Jurásek, A., Nárovcová, J., Nárovec, V. (2012):  Změny ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin v rámci revize provedené v roce 2012. In: Foltánek V. (ed.): Aktuální problematika lesního školkařství České republiky v r. 2012. Sborník referátů přednesených na semináři uspořádaném Sdružením lesních školkařů ČR pod odbornou záštitou a s finančním přispěním Ministerstva zemědělství ČR, úseku lesního hospodářství. Kutná Hora [Hotel U Kata], 27. – 28. listopadu 2012. Brno, Tribun EU, s. 35–38. (Výstup za MZE0002070203)

Nárovcová, J., Nárovec, V. (2012): Kritéria výběru sadebního materiálu borovice lesní pro stanoviště ohrožovaná suchem. [Criteria of selection of Scots pine planting stock for sites threatened by drought]. Certifikovaná metodika. 1. vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2012. 36 s. – Lesnický průvodce 6/2012. – ISBN 978-80-7417-061-4. (Výstup za MZE0002070203) (On-line)


Informace o poradenských aktivitách a expertizní činnosti ZL ŠK ze staršího období (do roku 2011):

Nárovcová, J. (2011): Poradenské aktivity zkušební laboratoře Školkařská kontrola v r. 2011. In: Foltánek V. (ed.): Aktuální problematika lesního školkařství České republiky v r. 2011. Sborník referátů přednesených na semináři uspořádaným Sdružením lesních školkařů České republiky… ve dnech 24. – 25. listopadu 2011. Lísek u Bystřice nad Pernštejnem. Brno, Tribun EU 2011, s. 67–72. – ISBN 978-80-263-0065-6.

Nárovec, V., Nárovcová, J., Jurásek, A., Leugner, J. (2010): Poradenské aktivity zkušební laboratoře Školkařská kontrola v roce 2010. [Specialized accredited laboratory Nursery control and its consultancy services in 2010]. In: Foltánek V. (ed.): Aktuální problematika lesního školkařství české republiky v r. 2010. Sborník referátů přednesených na semináři uspořádaným Sdružením lesních školkařů České republiky… ve dnech 25. – 26. listopadu 2010 v Hotelu Skalský dvůr, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem. Brno, Tribun EU 2010, s. 58–62. – ISBN 978-80-7399-146-3.

Jurásek, A., Nárovec, V., Nárovcová, J. (2007): Expertizní služby poskytované VÚLHM, v. v. i., Výzkumnou stanicí Opočno lesním školkařům. [Expertise services offered by FGMRI – Research Station at Opočno]. In: Foltánek V. (ed.): Aktuální problematika lesního školkařství České republiky v roce 2007. Sborník referátů a odborných příspěvků přednesených na semináři. 26. a 27. listopadu 2007 v Měříně [Jablonná nad Vltavou]. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2007, s. 22–25. – ISBN 978-80-87154-04-5.

Nárovcová, J., Nárovec, V. (2006): Poradenské aktivity zkušební laboratoře Školkařská kontrola v roce 2006. [Consultation activities of Nursery control laboratory in 2006]. In: Foltánek V. (ed.): Aktuální problematika lesního školkařství České republiky v roce 2006. Sborník referátů a odborných příspěvků přednesených na semináři. Třebíč, 7. a 8. prosince 2006. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2006, s. 65–68. – ISBN 80-86386-84-8.

Nárovcová, J., Nárovec, V. (2005a): Aktuálně o testování obalů krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin. [Report on current testing of containers for growing containerised planting stock of forest trees]. Zprávy lesnického výzkumu, 50, 2005, č. 1, s. 63–64. (On-line)

Nárovcová, J., Nárovec, V. (2005b): Systém testování biologické vhodnosti obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin. [Control system of biological suitability of containers used for containerized planting stock of forest tree growing]. Zprávy lesnického výzkumu, 50, 2005, č. 2, s. 116–119. (On-line)

Nárovcová, J. (2004a): Zkušenosti s hodnocením kvality kořenového systému sadebního materiálu lesních dřevin. [Experience of root system of forest tree nursery stockś quality control]. In: Mauer O. (ed.): Kořenový systém – základ stromu. Sborník referátů z konference. Křtiny 25. 8. 2004. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 2004, s. 103–114. – ISBN 80-239-3335-3. (On-line)

Nárovcová, J. (2004b): Systém testování biologické vhodnosti obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin a poznatky s jeho uplatněním v praxi. [Control system of biological suitability of containers used for containerised planting stock of forest tree growing and its application in nursery practice]. In: Jurásek A. (ed.): Možnosti použití sadebního materiálu z intenzivních školkařských technologií pro obnovu lesa. Sborník z mezinárodního semináře. Opočno, 3. a 4. června 2004. [Kostelec nad Černými lesy], Lesnická práce 2004, s. 40–48. – ISBN 80-86386-51-1. (On-line)

Nárovcová, J. (2003): Úloha akreditované laboratoře školkařská kontrola při ověřování biologické vhodnosti obalů krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin: některé zkušenosti s kvalitou kořenových soustav testovaných technologií. [The role of accredited laboratory „Nursery control“ in the process of attestation of containers used for containerized planting stock]. In: Perspektivy pěstování krytokořenného sadebního materiálu v podmínkách České republiky po vstupu do EU. (Sborník referátů). [Mezinárodní seminář]. Dlouhá Loučka, 3. 9. 2003. B. m. n. [Dlouhá Loučka, ATRO Rýmařov 2003], nestránkováno. (On-line)

Jurásek, A., Martincová, J., Nárovcová, J. (2000): Výkon pověření kontrolou kvality sadebního materiálu (VS Opočno) v kontrolním systému, nabídka specializovaného pracoviště vlastníkům lesa a dalším zájemcům, poznatky ze současné praxe. [Quality control of forest reproductive material, offer of the specialized laboratory, practical knowledge]. In: Jurásek A. (ed.): Kontrola kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník referátů z celostátního odborného semináře s mezinárodní účastí. Opočno, 7. – 8. března 2000. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2000, s. 43–46. – ISBN 80-902615-6-6. (On-line)

Martincová J., Nárovcová, J. (2000): Informace o používaných metodách hodnocení kvality sadebního materiálu, instruktáž správného zadávání zakázek pro hodnocení kvality. [Methods of assessment of planting stock quality and selection of representative samples for laboratory analysis]. In: Jurásek A. (ed.): Kontrola kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník referátů z celostátního odborného semináře s mezinárodní účastí. Opočno, 7. – 8. března 2000. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2000, s. 65–74. – ISBN 80-902615-6-6. (On-line)


Informace ke zveřejnění na webových stránkách připravila: Jarmila Nárovcová

Datum poslední aktualizace stránky: 24. listopadu 2023


/sr/