Lesnická hydrologie – věda a praxe 2022

Konference k hydrologickému a ekologickému výzkumu v lesních povodích

15. – 16. září 2022, hotel Luna, Kouty

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., si vás dovoluje pozvat na druhý ročník odborné konference, zaměřené na problematiku lesnické hydrologie z pohledu vědy, ale také z pohledu praxe.

Letošní ročník konference je věnován památce prof. Ing. Jana Čermáka, CSc.

Pozvánka na konferenci

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Tematické zaměření konference

 • Velkoplošné holiny, obnova lesa po kůrovcové kalamitě a jejich vliv na vodní režim
 • Význam lesů v oběhu vody a tvorbě klimatu v regionálním i nadregionálním měřítku
 • Vliv lesa na kvalitu a kvantitu vody v extrémních i běžných hydrometeorologických situacích
 • Přenos poznatků vědy a výzkumu do opatření lesnického a krajinného management

PROGRAM KONFERENCE

POKYNY PRO AUTORY

Abstrakty k přednáškám a posterům je možné zasílat nejpozději do 15. srpna 2022 na e-mail hellebrandova@vulhm.cz

Vědecký výbor

 • RNDr. Pavel Krám, Ph.D. – Česká geologická služba
 • doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. – Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta
 • doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. – ENKI, o.p.s.
 • doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D. – Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská
 • doc. Ing. Vít Šrámek, Ph.D. – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Organizační výbor

 • Mgr. Kateřina Hellebrandová, Ph.D. – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
 • Ing. Zdeněk Vícha – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
 • Ing. Věra Fadrhonsová – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Organizační pokyny

Konference se uskuteční v prostorách hotelu Luna, 584 01 Kouty 77

Jednacím jazykem bude čeština a slovenština.

Účastnický poplatek

Konferenční poplatek činí 1 700,- Kč (vč. DPH). V ceně je zahrnuta účast na konferenci, sborník abstraktů, exkurze, občerstvení a strava v průběhu konference. Cena bez exkurze je 1 400,- Kč (vč. DPH).

Na základě zaslání přihlášky bude účastníkům konference vystavena a zaslána faktura k úhradě účastnického poplatku. Náklady na ubytování nejsou v ceně účastnického poplatku zahrnuty. V případě, že se konference nebudete moci zúčastnit, je možné převést registraci na jiného účastníka. V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací.

Ubytování

Ubytování si zajišťují účastníci konference podle svých potřeb sami. Hotel Luna, ve kterém se bude konference konat, nabízí ubytování ve dvoulůžkovém pokoji za cenu 1390 Kč při obsazení jednoho lůžka a za cenu 719 Kč /osoba při obsazení obou lůžek. Při objednávce ubytování je potřeba se hlásit pod heslem Výzkumný ústav lesního hospodářství.

Přihlašování na konferenci

Na konferenci je možné se přihlásit nejpozději do 30. srpna 2022.

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Na základě zaslání přihlášky bude účastníkům konference vystavena a zaslána faktura k úhradě účastnického poplatku (1700 Kč včetně DPH případně 1400 Kč včetně DPH pro přihlášené bez exkurze). Náklady na ubytování nejsou v ceně účastnického poplatku zahrnuty.

Kontakty

 • Pro dotazy k organizaci konference: Ing. Zdeněk Vícha, vicha@vulhm.cz
 • Pro zasílání příspěvků a pro informace týkající se publikování ve sborníku: Mgr. Kateřina Hellebrandová, Ph.D, hellebrandova@vulhm.cz