Výživa lesních dřevin

Stav výživy lesních dřevin odráží v první řadě množství a dostupnost živin v lesní půdě. Stav půdy a množství živin, které jsou v ní pro růst dřevin k dispozici, nejsou ale jedinými faktory, které mají na koncentraci prvků v listech a jehlicích dřevin vliv. Studium faktorů, které ovlivňují stav půdy a výživu dřevin, patří mezi důležité činnosti útvaru Ekologie lesa. Sleduje se nejen úroveň výživy v konkrétní lokalitě nebo v určitém čase, ale velmi důležité je také pravidelné, opakované hodnocení výživy, díky čemuž můžeme hodnotit změny v čase a odhadovat další možný vývoj.

Následují odkazy na vybrané publikace pracovníků útvaru Ekologie lesa s tématem výživy lesních dřevin:

 • Novotný R., Fadrhonsová V., Šrámek V. (2020). Stav lesních půd, úroveň minerální výživy a vývoj zdravotního stavu smrkových mlazin v Orlických horách v období 2002-2018. Zprávy lesnického výzkumu, 65 (3): 175-189
 • Novotný R. (2020). Hodnocení výživy lesních dřevin v rámci monitoringu zdravotního stavu lesa ICP Forests. Lesnická práce, 99 (6): 374-377
 • Novotný, R., Lomský, B., Šrámek, V. (2018). Changes in the phosphorus and nitrogen status and supply in the young spruce stands in the Lužické, the Jizerské and the Orlické Mts. in the Czech Republic during the 2004–2014 period. Eur J Forest Res. https://doi.org/10.1007/s10342-018-1146-8
 • Novotný, R., Lomský, B., Šrámek, V. (2017): Changes in the nutrition and health status of young Norway spruce stands in the Krkonoše Mts. in a 17-year period. Journal of Forest Science 63 (8): 344-354. https://doi.org/10.17221/19/2017-JFS
 • Lomský, B., Novotný, R., Šrámek, V. (2015): Nedostatečná výživa a imisní poškození – historie, ale i aktuální problém ovlivňující zdravotní stav lesa v ČR. In: Knížek M. (ed.): Škodliví činitelé v lesích Česka 2014/2015. Sborník referátů z celostátního semináře s mezinárodní účastí. Průhonice, 23. 4. 2015. Zpravodaj ochrany lesa, p. 43-46.
 • Šrámek, V., Novotný, R., Lubojacký, J. (2015): Průzkum výživy žloutnoucích smrkových porostů na Opavsku a Šternebersku. Lesnická práce, 94 (12): 816-817.
 • Lomský, B., Šrámek, V., Novotný, R. (2013): The health and nutritional status of Norway spruce stands in the Krušné hory Mts. 15 years subsequent to the extreme winter of 1995/96. Journal of Forest Science 59 (9), 359-369. https://doi.org/10.17221/37/2013-JFS
 • Šrámek, V., Lomský, B., Novotný, R. (2013): Vývoj zdravotního stavu a minerální výživy smrkových mlazin v Jizerských horách v období snižování imisní zátěže. (Changes in the health state and nutrition level of young forest stands in the Jizera Mts. (Jizerské hory, Czech Republic) during decrease of air pollution load. Zprávy lesnického výzkumu 58 (1), 66-77.
 • Lomský, B., Šrámek, V., Novotný, R. (2012): Changes in the air pollution load in the Jizera Mts.: effects on the health status and mineral nutrition of the young Norway spruce stands. Eur J Forest Res. 131 (3), 757-771. https://doi.org/10.1007/s10342-011-0549-6
 • Lomský, B., Novotný, R., Šrámek, V. (2011): Změny ve výživě fosforem v mladých smrkových porostech. Zprávy lesnického výzkumu 56, 2011 (2), 83-93.
 • Novotný, R., Černý, D., Šrámek, V. (2010): Nutrition of silver fir (Abies alba Mill) growing at the upper limit of its occurrence in the Šumava National Park and Protected Landscape Area. Journal of Forest Science 56, 2010 (9), 381-388. https://doi.org/10.17221/87/2009-JFS
 • Šrámek, V., Lomský, B., Novotný, R. (2009): Hodnocení obsahu a zásoby živin v lesních porostech – literární přehled. Zprávy lesnického výzkumu 54, 2009 (4), 307-315.
 • Šrámek, V., Fadrhonsová, V., Neuman, L., Novotný, R., Maxa, M., Lomský, B. (2009): Změny obsahů prvků v porostech smrku, buku, jeřábu a břízy v průběhu roku. Edice grantové služby LČR -02/09. 978-80-86945-06-4.