ZLV Online

Name of article:Klonové výsadby smrku ztepilého – izoenzymové analýzy vybraných klonů II.
Number:1
Year:2008
Author:Ondřej Ivanek, Jarmila Martincová

Description of article

Klonové výsadby smrku ztepilého – izoenzymové analýzy vybraných klonů II.
[Clonal plantations of Norway spruce – isozyme analysis of selected clones II] 52 - 57.