ZLV Online

Název článku:Klonové výsadby smrku ztepilého – izoenzymové analýzy vybraných klonů II.
Číslo:1
Rok:2008
Autor:Ondřej Ivanek, Jarmila Martincová

Popis článku

Klonové výsadby smrku ztepilého – izoenzymové analýzy vybraných klonů II.
[Clonal plantations of Norway spruce – isozyme analysis of selected clones II] 52 - 57.