ZLV Online

Name of article:Metody chovu lýkožrouta smrkového Ips typographus (L.) pro zjišťování požerové toxicity testovaných látek
Number:4
Year:2010
Author:Roman Modlinger, Miloš Knížek

Description of article

Metody chovu lýkožrouta smrkového Ips typographus (L.) pro zjišťování požerové toxicity testovaných látek.
[Spruce bark beetle Ips typographus (L.) breeding methods for substances feeding toxicity assays] 331 - 336.