ZLV Online

Název článku:Metody chovu lýkožrouta smrkového Ips typographus (L.) pro zjišťování požerové toxicity testovaných látek
Číslo:4
Rok:2010
Autor:Roman Modlinger, Miloš Knížek

Popis článku

Metody chovu lýkožrouta smrkového Ips typographus (L.) pro zjišťování požerové toxicity testovaných látek.
[Spruce bark beetle Ips typographus (L.) breeding methods for substances feeding toxicity assays] 331 - 336.