ZLV Online

Name of article:Možnosti využití modelů pro vícekriteriální rozhodování v procesu volby optimálního postupu zpracování dříví po větrné kalamitě
Number:3
Year:2019
Author:Tomáš Hillermann, Jaromír Štůsek

Description of article

Možnosti využití modelů pro vícekriteriální rozhodování v procesu volby optimálního postupu zpracování dříví po větrné kalamitě.
[Use of the models for multicriterial decision-making in the development of optimal wood processing after wind disaster] 125-132