ZLV Online

Název článku:Možnosti využití modelů pro vícekriteriální rozhodování v procesu volby optimálního postupu zpracování dříví po větrné kalamitě
Číslo:3
Rok:2019
Autor:Tomáš Hillermann, Jaromír Štůsek

Popis článku

Možnosti využití modelů pro vícekriteriální rozhodování v procesu volby optimálního postupu zpracování dříví po větrné kalamitě.
[Use of the models for multicriterial decision-making in the development of optimal wood processing after wind disaster] 125-132