ZLV Online

Name of article:Odpovědnost za bezpečnost a újmu vyplývající z obecného užívání lesních cest a systém kontroly jejich stavu jako doklad o plnění prevenční povinnosti: odborné sdělení
Number:2
Year:2018
Author:Pavlína Procházková, Petr Hrůza, Alena Kliková

Description of article

Odpovědnost za bezpečnost a újmu vyplývající z obecného užívání lesních cest a systém kontroly jejich stavu jako doklad o plnění prevenční povinnosti: odborné sdělení.
[Responsibility for safety and damage of forest roads condition following from their general use and the inspection systém as evidence of preventive obligation fulfilment: short communication] 147 - 151.