ZLV Online

Name of article:Početnosť a výšková struktura prirodzenej obnovy vo vysokohorskom smrekovom lese v NPR Poĺana
Number:1
Year:2017
Author:Peter Jaloviar, Mariana Kýpeťová, Stanislav Kucbel, Jaroslav Vencurik, Ján Pittner

Description of article

Početnosť a výšková struktura prirodzenej obnovy vo vysokohorskom smrekovom lese v NPR Poĺana.
[Density and height structure of natural regeneration in mountain spruce forest of the Poĺana NNR (Slovakia)] 7 - 15.