ZLV Online

Název článku:Početnosť a výšková struktura prirodzenej obnovy vo vysokohorskom smrekovom lese v NPR Poĺana
Číslo:1
Rok:2017
Autor:Peter Jaloviar, Mariana Kýpeťová, Stanislav Kucbel, Jaroslav Vencurik, Ján Pittner

Popis článku

Početnosť a výšková struktura prirodzenej obnovy vo vysokohorskom smrekovom lese v NPR Poĺana.
[Density and height structure of natural regeneration in mountain spruce forest of the Poĺana NNR (Slovakia)] 7 - 15.