ZLV Online

Name of article:Porostní charakteristiky mladých olšových porostů vzniklých sukcesí na bývalé zemědělské půdě
Number:2
Year:2010
Author:Jiří Souček, Ondřej Špulák

Description of article

Porostní charakteristiky mladých olšových porostů vzniklých sukcesí na bývalé zemědělské půdě.
[Stand characteristics of young alder stands established by succession on abandoned agricultural lands] 121 - 125.