ZLV Online

Název článku:Porostní charakteristiky mladých olšových porostů vzniklých sukcesí na bývalé zemědělské půdě
Číslo:2
Rok:2010
Autor:Jiří Souček, Ondřej Špulák

Popis článku

Porostní charakteristiky mladých olšových porostů vzniklých sukcesí na bývalé zemědělské půdě.
[Stand characteristics of young alder stands established by succession on abandoned agricultural lands] 121 - 125.