ZLV Online

Name of article:Porovnání vlastností dřeva padesátiletých smrkových porostů na stanovištích s různou historií využití půdy
Number:3
Year:2010
Author:Jan Bartoš, Jiří Souček, Dušan Kacálek

Description of article

Porovnání vlastností dřeva padesátiletých smrkových porostů na stanovištích s různou historií využití půdy.
[Comparison of wood properties of 50-year-old spruce stands on sites experiencing different land use in the past] 195 - 200.