ZLV Online

Název článku:Porovnání vlastností dřeva padesátiletých smrkových porostů na stanovištích s různou historií využití půdy
Číslo:3
Rok:2010
Autor:Jan Bartoš, Jiří Souček, Dušan Kacálek

Popis článku

Porovnání vlastností dřeva padesátiletých smrkových porostů na stanovištích s různou historií využití půdy.
[Comparison of wood properties of 50-year-old spruce stands on sites experiencing different land use in the past] 195 - 200.