ZLV Online

Name of article:Příspěvek k využití společenstev střevlíkovitých (Carabidae) jako nástroje bioindikace v lesních ekosystémech – resumé
Number:Special
Year:2010
Author:Vilém Podrázský, Otakar Holuša, Jan Farkač

Description of article

Příspěvek k využití společenstev střevlíkovitých (Carabidae) jako nástroje bioindikace v lesních ekosystémech - resumé.
[Contribution to use of ground-beetle communities (Carabidae) as bioindication tool in forest ecosystems - review] 99 - 104.