ZLV Online

Název článku:Příspěvek k využití společenstev střevlíkovitých (Carabidae) jako nástroje bioindikace v lesních ekosystémech – resumé
Číslo:Special
Rok:2010
Autor:Vilém Podrázský, Otakar Holuša, Jan Farkač

Popis článku

Příspěvek k využití společenstev střevlíkovitých (Carabidae) jako nástroje bioindikace v lesních ekosystémech - resumé.
[Contribution to use of ground-beetle communities (Carabidae) as bioindication tool in forest ecosystems - review] 99 - 104.