ZLV Online

Name of article:Problematika externalit při využití environmentálního manažerského účetnictví v lesním hospodářství
Number:3
Year:2013
Author:Miroslav Hájek

Description of article

Problematika externalit při využití environmentálního manažerského účetnictví v lesním hospodářství.
[The issue of externalities and the use of environmental management accounting] 280 - 285.