ZLV Online

Name of article:Prosperita jedle v podsadbách pod přípravnými porosty listnatých dřevin o různém zakmenění a věku
Number:4
Year:2022
Author:Robert Polách, Ondřej Špulák

Description of article

Prosperita jedle v podsadbách pod přípravnými porosty listnatých dřevin o různém zakmenění a věku
[Prosperity of silver fir planted under preparatory stands of pioneer broadleaves of different stocking and age] 269-277