ZLV Online

Název článku:Prosperita jedle v podsadbách pod přípravnými porosty listnatých dřevin o různém zakmenění a věku
Číslo:4
Rok:2022
Autor:Robert Polách, Ondřej Špulák

Popis článku

Prosperita jedle v podsadbách pod přípravnými porosty listnatých dřevin o různém zakmenění a věku
[Prosperity of silver fir planted under preparatory stands of pioneer broadleaves of different stocking and age] 269-277