ZLV Online

Name of article:Sběr a zpracování šišek, skladování, předosevní příprava a kvalita semen jedle bělokoré (Abies alba): literární rešerše
Number:3
Year:2010
Author:Jana Řezníčková, Lena Bezděčková, Zdeňka Procházková

Description of article

Sběr a zpracování šišek, skladování, předosevní příprava a kvalita semen jedle bělokoré (Abies alba): literární rešerše.
[Cone collection and processing, storing, pre-sowing treatment and quality of European silver fir (Abies alba) seeds: a literature review] 180 - 186.