ZLV Online

Název článku:Sběr a zpracování šišek, skladování, předosevní příprava a kvalita semen jedle bělokoré (Abies alba): literární rešerše
Číslo:3
Rok:2010
Autor:Jana Řezníčková, Lena Bezděčková, Zdeňka Procházková

Popis článku

Sběr a zpracování šišek, skladování, předosevní příprava a kvalita semen jedle bělokoré (Abies alba): literární rešerše.
[Cone collection and processing, storing, pre-sowing treatment and quality of European silver fir (Abies alba) seeds: a literature review] 180 - 186.