ZLV Online

Name of article:Srovnání možností využití semidistribuovaných a distribuovaných srážkoodtokových modelů v lesnické hydrologii na příkladu povodí Ostravice
Number:1
Year:2011
Author:Jan Unucka, Milan Jařabáč, Veronika Říhová, Michaela Hořínková, Jozef Richnavský, Boris Šír, Martin Adamec, Dušan Židek, Ondřej Malek, Martin Ďuricha, Michal Podhorányi, Peter Bobál, Branislav Devečka, Vladimíra Kolářová, Vlaimír Těthal, Marie Vyležíková, Ivan Mudroň, Peter Spál

Description of article

Srovnání možností využití semidistribuovaných a distribuovaných srážkoodtokových modelů v lesnické hydrologii na příkladu povodí Ostravice.
[Comparison of posibility to use semidistributed and distributed rainfall-runoff models in forest hydrology on the example of Ostravice catchment] 68 - 81.