ZLV Online

Název článku:Srovnání možností využití semidistribuovaných a distribuovaných srážkoodtokových modelů v lesnické hydrologii na příkladu povodí Ostravice
Číslo:1
Rok:2011
Autor:Jan Unucka, Milan Jařabáč, Veronika Říhová, Michaela Hořínková, Jozef Richnavský, Boris Šír, Martin Adamec, Dušan Židek, Ondřej Malek, Martin Ďuricha, Michal Podhorányi, Peter Bobál, Branislav Devečka, Vladimíra Kolářová, Vlaimír Těthal, Marie Vyležíková, Ivan Mudroň, Peter Spál

Popis článku

Srovnání možností využití semidistribuovaných a distribuovaných srážkoodtokových modelů v lesnické hydrologii na příkladu povodí Ostravice.
[Comparison of posibility to use semidistributed and distributed rainfall-runoff models in forest hydrology on the example of Ostravice catchment] 68 - 81.