ZLV Online

Name of article:Variabilita parametrů fluorescence chlorofylu v rámci mladých stíněných a nestíněných sazenic jedle bělokoré (Abies alba MILL.) měřená dvěma odlišnými přístupy
Number:3
Year:2011
Author:Ondřej Špulák, Jarmila Martincová

Description of article

Variabilita parametrů fluorescence chlorofylu v rámci mladých stíněných a nestíněných sazenic jedle bělokoré (Abies alba MILL.) měřená dvěma odlišnými přístupy.
[Chlorophyll fluorescence variability of young shaded and non-shaded Silver fir (Abies alba MILL.) trees measured by two different techniques] 189 - 197.