ZLV Online

Název článku:Variabilita parametrů fluorescence chlorofylu v rámci mladých stíněných a nestíněných sazenic jedle bělokoré (Abies alba MILL.) měřená dvěma odlišnými přístupy
Číslo:3
Rok:2011
Autor:Ondřej Špulák, Jarmila Martincová

Popis článku

Variabilita parametrů fluorescence chlorofylu v rámci mladých stíněných a nestíněných sazenic jedle bělokoré (Abies alba MILL.) měřená dvěma odlišnými přístupy.
[Chlorophyll fluorescence variability of young shaded and non-shaded Silver fir (Abies alba MILL.) trees measured by two different techniques] 189 - 197.